Utlysning: Rekrutt trener assistent i Ringerike Friidrettsklubb

Godt kammeratskap og hyggelige stunder

Ringerike FIK opplever både god vekst hos de yngste utøverne og noen av våre ungdomstrenere som nærmer seg eksamener, må prioritere studiearbeid fremfor treningskvelder.

Vi er på jakt etter dere som vil hjelpe våre to aktivitetsledere Molly og Julie med å ta vare på rekruttene på mandager 16.45 til 18.00.

Vi trenger følgende stilling besatt fra oktober 2020 og søker derfor:

  • 1 eller 2 aktivitetsledere for gruppen 6-10 år (rekrutt trener assistent)

I arbeidet som aktivitetsleder er noen av arbeidsoppgavene som følger (ikke utfyllende): 

  • Planlegge og gjennomføre ukentlige treningsøkter med fokus på lek, mestring og oppbygging av et inkluderende miljø, basert på barnas forutsetninger.
  • Registrere oppmøte og holde god foreldrekontakt
  • Være tilstede på avtalte stevner som støtte til utøvere og foresatte. 
  • Delta på klubbkvelder og informere om det sosiale og sportslige arbeidet. 
  • Pedagoisk tilgang til oppgaven og barna er viktigere enn sportslig tilgang
  • Rapportere til leder/barneansvarlig i klubben

Vi søker deg som er over 15 år og vil av hensyn til kjønnsbalanse foretrekke gutter.
Vi ønsker blide, smilende aktive ungdommer som har erfaring med barne- og ungdomsfriidrett, med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner. Vi ønsker ungdommer som selv er aktive friidrettsutøvere og deltar på våre andre treninger.

NFIF-kurs og aktivitetslederkurs er en fordel.

For aktivitetsledere 6-10 år må kurset Friidrett for barn eller Nestle friidrettsleker instruktørkurs være gjennomført, samt Idrettens koronavettkurs.

Arbeidstid

Aktivitetsleder rekrutt: Sirka 1,5 timer pr. uke på mandager fra 16.45 til 18.15.

Det må beregnes litt ekstra tid i forbindelse med helgestevner. Vi søker derfor deg som har anledning til slikt. Kjøring samt diet og evt. overnatting i forbindelse med arrangement dekkes av klubben.

Godtgjørelse

Ytes etter klubbens satser.
Vi ber søkere om å sende en søknad med en god begrunnelse. .

Tilknytning til Ringerike Friidrettsklubb er en fordel, men ikke et krav. Dokumentert erfaring med barn og aktivitetsledelse i aldersgruppen kan oppveie.

Søknad med relevant CV sendes til ringerike.friidrett@gmail.com  

Frist for søknad som rekrutt trener assistent: 20.09.2020.  

For spørsmål om stillingene kan følgende kontaktes: 

Nickolass Jensen, leder – 40043101
Stephan Knestang, sportslig leder 45252746