Utlysning aktivitetslederstillinger i Ringerike Friidrettsklubb

Friidrettsskole i Hønefoss /Idrettsleker

Ringerike FIK opplever både god vekst og at våre ungdomstrenere som nærmer seg eksamener må prioritere studiearbeid fremfor treningskvelder. Marcus André Gustavsen Nysveen er oppnevnt til rekrutt trener og ansvarlig for RFIKs friidrettsskoler i 2020. Vi er på jakt etter dere som vil hjelpe Marcus og ta vare på rekrutter og barna på friidrettsskolen.

Vi trenger følgende stillinger besatt fra januar 2020 og søker derfor:

  • 2 aktivitetsledere for gruppen 6-10 år (rekrutt trener assistent)
  • 10 aktivitetsledere for gruppen 6-12 år (Feriejobb under friidrettsskole i Påske, sommer og høstferier)

Ringerikefriidrettsklubb er en klubb med lange tradisjoner som ble etablert i 1963 som nå har en voksende barne- og ungdomsavdeling som krever oppfølgning fra flere engasjerte voksne og ungdommer.
De fleste av våre medlemmer deltar på trening først og fremst for å møte venner og for å ha det gøy.
Vi ønsker å være i stand til å kunne ivareta både de som ønsker og satse og de som liker å trene for å trene. Derfor trenger vi flinke og engasjerte trenere og aktivitetsledere som ønsker å være med på å utvikle klubben og samtidig selv ønsker å utvikle seg ungdomsleder og person.

I arbeidet som aktivitetsleder er noen av arbeidsoppgavene som følger (ikke utfyllende): 

  • Planlegge og gjennomføre ukentlige treningsøkter sammen med rekrutt trener, basert utøvernes forutsetninger.
  • Gjennomføre ukentlige treningsøkter med fokus på lek, mestring og oppbygging av et inkluderende miljø. 
  • Registrere oppmøte og holde god foreldrekontakt
  • Være tilstede på avtalte stevner som støtte til utøvere og foresatte. 
  • Delta på klubbkvelder og informere om det sosiale og sportslige arbeidet. 
  • Pedagoisk tilgang til oppgaven og barna er viktigere enn sportslig tilgang
  • Rapportere til leder 

Vi søker deg som er over 15 år. 
Vi ønsker trenere med god erfaring med barne- og ungdomsfriidrett, med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

NFIF-kurs eller utenlandske trenerkurs er en fordel.

For aktivitetsledere 6-10 år er det ønskelig at kurset Friidrett for barn er gjennomført. Vi tilbyr dette kurset gratis til deg som har et brendende ønske å bli aktivitetsleder.

Det er mulig å søke på flere aktivitetsledere jobber samtidig da det ikke er overlappende arbeidstider.

Arbeidstid

Aktivitetsleder rekrutt: Sirka 1,5 timer pr. uke på mandager fra 16.45 til 18.15.
Aktivitsledere på friidrettskole: 9-16 på hverdager i Påskeferie og i to uker av sommerferien, uke 26 og uke 32.

Det må beregnes litt ekstra tid i forbindelse med helgestevner. Vi søker derfor deg som har anledning til slikt. Kjøring samt diet og evt. overnatting i forbindelse med arrangement dekkes av klubben.

Godtgjørelse

Ytes etter klubbens satser.
Vi ber søkere om å sende en søknad med en god begrunnelse. Merk om du ønsker å søke på rekrutt trener assistent stilling eller aktivitetsleder på friidrettsskolen. Du kan søke på begge deler samtidig.
Vi vil foretrekke å benytte samme aktivitetsledere på Påskefriidretsskolen som på sommer friidrettsskolen der det er mulig.
Tilknytning til Ringerike Friidrettsklubb er en fordel, men ikke et krav. dokumentert erfaring med barn og aktivitetsledelse i aldersgruppen kan oppveie.

Søknad med relevant CV sendes til ringerike.friidrett@gmail.com  

Frist for søknad som rekrutt trener assistent: 13.01.2020. 
Frist for søknad som aktivitetsleder på friidrettsskolen: 27.01.2020.
 

For spørsmål om stillingene kan følgende kontaktes: 

Nickolass Jensen, leder – 40043101
Stephan Knestang, sportslig leder 45252746