UM i Trondheim 12.- 14. august

UM friidrett Tronheim 2022

RFIK håper i år å kunne stille med minst 5 utøvere og to trenere på UM i Trondheim. Vi inviterer aktuelle utøvere med foreldre til fellesmøte onsdag 20. juli kl. 17.00 i klubblokalet i Schjongshallen. Møtet er obligatorisk for de som har forhåpninger om å delta på UM.

Påmeldingsfrist: 01. august 2022 og startkontingent er  250,- pr øvelse. Det koster 600,- pr. stafettlag (1000 m stafett, RFIK stiller ikke med stafettlag, medmindre dette ønskes av samtlige utøvere. På guttesiden må vi i så fall ha kvalifisert en ekstra gutt)

Oversikt over påmeldte deltakere finner dere her:

https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=367898

Det er elektronisk opprop.

RFIKs særegne krav til utøvere

For å få dekket kostnader til reise, opphold ønsker klubben at utøveren deltar på minst tre konkurranser i inneværende utesesong før UM og at kvalifikasjonskravene er mødt med god margin.

Dette er kravene for årets UM:

UM 2022 kvalifiseringskrav

Kvalifiserte RFIKere (Parantes: Har tatt kravet seneste året, men ikke denne utesesongen, og bør teste formen i konkurranse snarest):

Øyvor Tingleff: Diskos, (Kule)
Iver-Johan Andreassen Holm: (800 m)
Johanna Hval: (800 m)
Maria Hella Voje Heieren: Spyd
Mette Elise Vaskinn: Kule, Diskos
Mindor Jensen: 100 m (må ha flere konkurranser – en 100 m)
Valentin Jensen: 100 m, 200, lengde

Felles bestilling av reise og overnatting
Endelig booking av felles reise og overnatting i Trondheim blir gjort av RFIK leder 20. juli 2022, så alle som ønsker å delta på felles overnatting og reise, må ha gitt beskjed til info@ringerikefik.no før det, samtidig ønskes tilbakemelding på hvilke øvelser og dager utøveren skal i aktivitet.

Klubben dekker i inneværende sesong som standard opp til 2500 til reise og overnatting per utøver som møter ovenstående krav til resultater og konkurranse aktiviteter.
Resten vil bli fakturert som egenandel medmindre styret beslutter annet, eller mottar skriftlig søknad fra utøvere med grunngivning om dekning av ekstraordinære kostnader.

Dagsplan ut fra UM reglementet:

UM dagsprogram ifølge reglementet
UM dagsprogram ifølge reglementet