Tinestafetten og skolekamp i friidrett 11. mai – tidskjema og informasjon

Tinestafetten 2022

Onsdag 11. mai samles skoleelever fra 10 skoler i Ringerike, Hole, Tyristrand og Jevnaker på friidrettsbanen i Hønefoss Idrettspark, for å løpe TINEstafetten 2022.

Før Tinestafetten skal utvalgte representanter for skolene dyste i tautrekkingskonkurranse, vi skal kåre regionens sterkeste skoleklasse og elevene skal kjempe mot hverandre i Ringerikes skolemesterskap i friidrett, som foregår både som individuell konkurranse og lagkamp. På slutten av dagen kåres en av skolene som lagvinner i friidrett.

Det er Ringerike Friidrettsklubb, som arrangerer Tinestafetten og skolemesterskapet i friidrett, med hjelp fra elever fra Idrettslinja på Ringerike VGS. Arrangementet starter med de første øvelser kl. 10.00 og avsluttes med lagkonkurranser i tautrekking stafetter mellom 12 og 13.15. Det er kiosk fra kl. 9.30.

Det skal konkurreres i følgende individuelle øvelser:

 • Kulestøt
 • Lengde uten tilløp (Stille lengde)
 • 60 m
 • 600 m

Lagøvelser

 • Tautrekking med 8 personers lag
 • 8 x 200 m stafett (Mix lag, dvs gutter og jenter på samme lag)

Påmeldte lokale skoler (fra 5-8. klasse), totalt 23 stafett lag

Røyse skole
Benterud skole
Vang skole
Helgerud Skole
Veien skole
Sundvollen oppvekstsenter
Vik Skole
Tyristrand Skole
Ullerål skole
Toso Skole
(oppdatert 9/5, kl. 23.30)

Viktig info til lærere og alle som deltar i individuelle øvelser

Vi kommer til å legge en kuvert med startnumre i tidtakerbua til hver skole, og ber om at ansvarlige lærere kommer og henter disse og får litt info fra oss ved ankomst til stadion.

 • Husk å få på startnummer i god tid før øvelsesstart.
 • Samtidig også viktig at de som løper siste stafett etappe har et startnummer.
 • Det vil være presentasjon og demonstrasjon av de tekniske øvelser før start. Vi antar at løp er selvforklarende;)
 • Sørg for god oppvarming før alle øvelsene;)

Omtrentlig tidsskjema

9.00-9.30 utdeling av startnumre til skolene

60 m (tall i parantes er antall påmeldte)

 • 10.00: 60 m – Jenter, heat 1, 6. trinn (5)
 • 10.05: 60 m – Jenter, heat 2, 6. trinn (4)
 • 10.10: 60 m – Jenter, heat 3, 7. trinn (4)
 • 10.15: 60 m – Gutter, heat 1, 6. trinn (5)
 • 10.20: 60 m – Gutter, heat 2, 6. trinn (4)
 • 10.25: 60 m – Gutter, heat 3, 7. trinn (4)

600 m

 • 10.40: 600 m – Jenter (13)
 • 10.45: 600 m – Gutter (13)

Kulestøt

 • 10.50: Kulestøt – Gutter (13)
 • 11.30: Kulestøt – Jenter (13)

Lengde uten tilløp (LUT)

 • 10.50: Lengde uten tilløp – Jenter (13)
 • 11.30: Lengde uten tilløp – Gutter(13)

Tug of War – tautrekking

 • 12.10: Tug of war – tautrekking (11)

Tautrekking for 6 klasse (3 lag kjemper mot hverandre, 3 runder)

Tautrekking for 7. klasse (8 lag: cupmodell: tre runder + 2 og 2 lag møtes innledningsvis (kvartfinale), dernest seminfinale, dernest finale – dvs 4 kvartfinaler + 2 semifinaler + 1 finale), 3 runder
Vinner av 7. trinn møter vinner av 6 trinn.
Totalt 11 dyster.

Vi har to tau så tautrekking kan foregå parallelt, slik at 6 trinn og 7. trinn dyster samtidig.
Da blir det totalt 7 runder a 5 min.

Tinstafetten 8 x 200 m på friidrettsbanen, 3 heat

 • 12.50: Tinestafetten åpen klasse (3)
 • 13.00: Tinestafetten 6. klasse (9)
 • 13.10: Tinestafetten 7. klasse (11)

Avslutning på dagen

 • 13.15-13.30: Utdeling av premier, gruppefotos og annet

Viktig informasjon

Det er ikke lov med piggsko denne dagen, samtidig som hunder, sykler, sparkesykler og barnevogner er forbudt på friidrettsbanen, uansett tidspunkt til alle tider.
Elever fra Ringerike VGS Idrettslinja stiller som funksjonærer og står for kiosken hele dagen.

Det er toiletter og garderober mellom garasjen og HBKs klubbhus i sørenden av stadion.
Gratis parkering av biler i Ringeriksgate eller ved parkeringsplassen ved Schjongshallen ned mot Schjongslunden.

Kiosken har Vippsnr. 533409 og tar kontanter.

Tinestafetten 2022 Vipps Hønefoss
Tinestafetten 2022 Vippsbetaling Hønefoss

Påmeldte stafettlag:

NavnTrinn
HelgerudÅpen klasse
HelgerudÅpen klasse
Røyse skoleÅpen klasse
Benterud7.trinn
Røyse skole7.trinn
Sundvollen oppvekstsenter: Lag 7 SOS7.trinn
Toso skole7.trinn
Tyristrand skole7.trinn
Ullerål lag A 7. klasse7.trinn
Ullerål lag B 7. klasse7.trinn
Vang lag 1 7. trinn7.trinn
Vang lag 2 7. trinn7.trinn
Veien Skole7.trinn
Vik skole7.trinn
Røyse skole 16.trinn
Røyse skole 26.trinn
Sundvollen oppvekstsenter: Lag 6B SOS6.trinn
Sundvollen oppvekstsenter: Lag 7 SOS6.trinn
Toso skole6.trinn
Vang lag 1 6. trinn6.trinn
Vang lag 2 6. trinn6.trinn
Veien Skole6.trinn
Vik skole6.trinn

Påmeldte lag til tautrekking

SkoleTrinn
Vang6. trinn
Vik Skole 6. trinn lag A6. trinn
Vik Skole 6. trinn lag B6. trinn
Vang7. trinn
Ullerål lag A 7. klasse7. trinn
Ullerål lag B 7. klasse7. trinn
Vik 7. trinn7.trinn
Vik 7. trinn7.trinn
Sundvollen oppvekstsenter: Lag 7 SOS7.trinn
Tyristrand skole7.trinn