Supersesong for RFIK – viser at et inkluderende miljø, innsats og fokus gir resultater

Ffik foreldre styring

Ringerike Friidrettsklubb er en breddeidrettsklubb som har plass, og ønsker å gi plass til alle som har lyst å delta, på tvers av forutsetninger, alder og kjønn. Vi har flest aktive i de yngre årganger og en stor gruppe med rekrutter i alderen 6-11 år. Dette er herlig og vi håper at mange av de yngste vil fortsette op i ungdomsårene og til senioralder. Vi har også utøvere med funksjonsnedsettelse og det er vi glade for at vi har plass til!
Hos oss er det også lov å være satsende toppidrettsutøver som sikter etter aller øverste nivå.

I de seneste par år har vi erfart at en inkluderende miljø er viktig for også å kunne romme og støtte opp om satsende utøvere, som ønsker å langt innen sine øvelser. Inkluderingen går i alle retninger, om man kan formulere det slik. Det er viktig for oss understreke at det skal være plass til alle i klubben, fordi vi er overbeviste om det fører til at man får en gjensidig styrking av hverandre, uansett hvilken ende av skalaen man ønsker delta i. Ved å vektlegge verdier som aksept og toleranse for ulikheter og ulike forutsetninger gjør vi vårt til å utdanne gode samfunnsborgere og hele mennesker.

Derfor har vi i løpet av de seneste år også fått god støtte og oppbakning fra ulike stiftelser og kunnet investere en del midler og ressurser på å forbedre forhold for mange av våre grupper. Dette begynner nå å gi meget gode resultater og «gamle» klubbrekorder har falt i veldig mange øvelser i sesongen 2021-2022 i aldersgruppen 14-19 år og mange resultater er helt i toppen av klubbstatistikken som gir nesten 60 år tilbake siden etableringen i 1963.

Vi ser også at våre sommeraktiviteter, som friidrettsskole og sprint camp er populære tiltak, og opplever en fordobling av deltakertallet på rekrutt treningene sett i forhold til foregående år. Friidrettsskolen fungerer samtidig som trivselstiltak og jobbmulighet for klubbens ungdommer – noe de kan se frem til når de er yngre.

Ser vi 7-8 år tilbake, så snakker vi om 5 dobling av deltakertallet på rekruttene! Det oppleves som det gir både mål og mening, for de av våre ungdommer som engasjerer seg helhjertet for å gi de yngste et godt aktivitetstilbud.

Det mangler fortsatt en del toppfasiliteter på Ringerike for å kunne dyrke frem og tiltrekke flere talenter til klubben, men vi gjør hva vi kan for å støtte opp om de vi har, og de som kommer til oss, og som ønsker å bli en del av miljøet vårt. Vi kan ikke tilfredsstille og dekke behovene til alle typer utøvere, men forsøker å utvikle klubben i takt med medlemmenes behov og modning. .

Klubben er foreldrestyrt så det er foreldrene til barna og ungdommene som peker ut retningen for, hvor vi skal legge innsatsen til hver en tid.

Engasjerte foreldre er for de fleste en medvirkende faktor til både trivsel og stabilitet, og vi ser at det er viktig med tid til gradvis modning av barna, og at deltakelse på stevner og fellestiltak og allsidighet i tidlig alder, er det som typisk sørger for god sportslig utvikling i ungdomsalder. Jevnlig deltakelse på stevner er også typisk det som bidrar til økt engasjement, og som sørger for at barn og ungdommer føler tilhør, uansett resultater og resultatutvikling. De som tidvis ikke opplever sportslig fremgang vil fortsatt ha lyst å drive med idretten, fordi de har knyttet bånd og relasjoner til jevnaldrene i andre klubber, som er i samme situasjon som dem, når de møtes på stevnene.

Vi ser også at utøvere som ikke orker satsning og som ikke nødvendigvis prioriterer idretten øverst, er viktige for miljøet og for at alle skal trives i lag – som lag. Derfor ønsker vi ikke å ha en sats – eller forsvinn kultur hos oss. Vi ønsker å ha plass til de som liker å trene for moro skyld, og som kanskje bare er med på trening en gang i uken, fordi de trenger litt frisk luft og mosjon.

Det er typisk disse medlemmer som gjør de sure øktene lettere for våre mest seriøse utøvere, fordi de bidrar til avslappet stemning og godt humør i treningssituasjonen.

Så, kjære venner, velkommen på trening, nå kjører vi i gang med felles vintertrening og møtes i Ringerikshallen på mandag.

Treningstider fra nå:
Mandag: Eldste gruppe starter ute kl. 17.30 og rykker inn senere – yngste gruppe (rekrutter) trener inne kl. 18.00-19.00.
Onsdag: Utendørs oppvarming kl. 18.30 – vi har hallen fra kl. 19.00-20.30. De eldste og sprekeste rekrutter oppfordres til å prøvetrene.

Ha med skiftetøy, ekstra innesko og husk refleks til, fra og under trening (det gjelder også foreldre)

Håndbok: Friidrett for barn og ungdom
Håndbok: Friidrett for barn og ungdom

For nye friidrettsforeldre: Last ned og les Friidrettens håndbok for barn og ungdom – En veileder for trenere, ledere, utøvere, dommere og foreldre