Ringerike FIK trener Stephan Knestang er nå landstrener i Parafriidrett

Stephan Knestang
RFIK trener Stephan Knestang har fått jobben som landslagstrener for FrameRunnerne i Norges Fri-Idrettsforbunds parafriidrett seksjon.

Stephan vil ha hovedansvar for treningsopplegg for Norges beste parafriidrettsutøvere innen Framerunning. Stephan skal bidra med å styrke kompetansen og profesjonaliteten i FrameRunning, for å løfte nivået i denne gruppen ytterligere fram mot Paralympics2024.
 
I høsten 2021 har Ringerike Friidrettsklubb jobbet fokusert på å utdanne våre trenere til å bedre bli i stand til å legge til rette for para idrettsutøvere.
I dag trener gruppen sammen med Frame runneren Sofie Jansen, som er Norgesmester på 1500 m og EM deltaker i Para-idrettsøvelsen Racerunning. Sofie er tilknyttet Sandnes friidrettsklubb, men bor og jobber i Hole kommune.
 
Norsk Friidrettsforbund ønsker å bidra til at flere funksjonshemmede kommer i regelmessig aktivitet og trening, fordi, i tillegg til helseaspektet ved å drive med idrett, så utgjør den organiserte fritiden en viktig sosialiseringsarena for barn og ungdom. Samtidig ønsker vi å rekruttere flere utøvere inn i ParaFriidrett på lokalt plan.
 
NFIF har et bredt tilbud til alle, men ser at det er nødvendig å gjøre tiltak for å synliggjøre og etablere gode møteplasser/treningssteder. Racerunning eller «Løpesykling» er en ny øvelse innen friidrett som senker terskelen til barn og unge med en funksjonsnedsettelse, til deltakelse i idretten. Racerunning er ikke bare egnet for mennesker med tung CP (Cerebral Parese), og det er alt fra nesten funksjonsfriske som mer eller mindre går til slag pasienter som er lammet, som ellers har få muligheter til å drive med konkurranse og kondisjonsidrett.
Framerunning
FramerunningFramerunning. Foto: Norsk friidrettsforbund
 

Vi ser at det er et stort potensiale her for rekruttering av mennesker med ulike grader av funksjonsnedsettelse. Ringerike Friidrettsklubb skal da bidra med å etablere og arrangere samlinger og aktivitetsdager i Hønefoss, samtidig som Stephan som landslagstrener skal delta på samlinger og aktiviteter rundt i hele Norge og utland frem i mot paralympics 2024.

Dette skaper selvfølgelig behov for økt fokus på tilgjengelighet, anleggsforbedringer og treningstider/forhold og tilgang til fasiliteter for Ringerike Friidrettsklubb, på både kort og langs sikt frem i mot paralympics 2024. Vi håper at vi med økt fokus og lokal landslagstrener kan få fart på en del tiltak slik at det er mulig å drive med para-friidrett i Ringerike kommune, året rundt, på toppidrettsnivå.

Annen info:
https://www.olympiatoppen.no/ol_pl/paralympics/omteamparalympics/page1952.html

Kontaktpersoner
Nickolass Jensen, RFIK leder, tlf 40043101, info@ringerikefik.no
Runar Steinstad, Ansvarlig ParaFriidrett/ Manager – Athletics Disability Sport for Norges Fri-Idrettsforbund: tlf. 936 40 978 –  runar.steinstad@friidrett.no
Stephan Knestang, RFIK trener/Landslagstrener Framerunning: tlf 452 52 746