RFIK årsmøtet 2022

RFIK årsmøtet 2022

Det var engasjert oppmøte på årsmøtet med 13 deltakere som alle deltok med innlevelse.

Vi hadde deltakelse av æresmedlem Eirik Jørgensen, møtet ble dirigert av Nils Julius Olsen og protokollen ble ført av Britt Elna Hagen.

Viktigste beslutninger:

  • Årsmeldingen ble godtatt
  • Regnskap for 2021 ble godkjent
  • Odd Hølen blir tildelt titlen «æresmedlem»
  • Medlemskontingent endres og følger forbundets struktur, slik at det med blir et fast medlemskontingent (200 kr.) per medlem, samt en treningsavgift basert på alder. Det blir søskenmoderasjon. Prisen på treningsavgiften ble det stemt om og flertallet av årsmøtet gikk for en gradvis økning for de eldste gruppene ettersom forslaget som var fremlagt på forhånd ble for stor en endring på en gang.
  • Nye treningsavgifter blir publisert i protokollen og lagt ut på alle relevant plasser når protokollen er godkjent og signert.
  • Handlingsplan for 2022 ble godkjent med noen rettelser – er lagt ut nedenfor
  • Budsjett for 2022 ble godkjent. Her er viktigste beslutning nok at klubben har satt av midler til ansettelse av trener og aktivitetsleder i 50% stilling i perioden mai – august, slik at vi har mulighet for å tilby aktiviteter og kvalifisert oppfølgning på stadion 5 dager i uken i hele sommersesongen. Det er også satt av en kvart million til forbedring av treningsfasiliteter og ustyr, herav 200.000 til spesifikke forbedringer av kastfasiliteter i Ringerikshallen. Dessuten er det satt av betydelig ekstramidler til leie av Bærum Idrettspark, til spesialttrening med eksterne trenere, og det er satt av midler til utøverstipend som skal komme de mest engasjerte og ivrige utøvere til gode. – er lagt nedenfor.
  • Protokollen blir lagt ut på denne siden, når den er signert og godkjent.


Årsmelding for 2021
Handlingsplan 2022
Budsjett 2022

Lov for RFIK