RFIK årsmøte 2024

Ffik foreldre styring

RFIK Årsmøte 2024

Onsdag 20/3 kl. 18.30 i Ringerikshallen.
Fint om folk som har mulighet møter opp 10-15 min før og bistår med organisering.

Som vanlig: kvinner tar med noe å knaske på, menn tar med kaffe/te. Styret stiller med kalde drikkevarer.
Trening foregår samtidig i hallen styrt av ungdommer, vi må avslutte senest 20.30.

Vi går igjennom møteregler ved oppstart.
Bare betalende medlemmer har møte- og talerett medmindre årsmøtet tillater annet.

Oppdatert årsmelding, handlingsplan, regnskaper og forslag til budsjett finner du nedenfor.
Full årsmelding samt deler av handlingsplan vil bli lest opp. Handlingsplanen har ikke endret seg voldsomt siden i fjor så leses bare opp på forespørsel.
Regnskapsberetning samt budsjett vil bli oppsummert og blir bare gjennomgått i deltaljer hvis det er endringsforslag, med mindre årsmøtet ønsker dette ved flertall. 

Dokumenter:
Google folder med alle dokumenter: https://drive.google.com/drive/folders/1VpmDw05qc_5pAqbj4oMd_-0FB1fi-Hyi?usp=sharing)

Saksliste:

 1.       Godkjenne de stemmeberettigede 
 2.       Velge dirigent  – Nils Julius Olsen foreslås
 3.       Velge protokollfører – Heidi Melbye foreslås
 4.       Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5.       Godkjenne innkalling 
 6.       Godkjenne sakslisten.
 7.       Godkjenne forretningsorden
 8.       Årsmelding for 2023 – Styrets forslag/leders beretning finnes her
 9.       Regnskap 2023
  1. Årsregnskap
  2. Resultatrapport
  3. Balanserapport
 10.   Behandle innkomme forslag:
 11.   Fastsette medlemskontingent – ingen innkomne forslag
 12.   Handlingsplan for 2024 – Forslag til handlingsplan 2024
 13.   Budsjett 2024 – styrets budsjettforslag
 14.   Behandle RFIKs organisasjonsplan (utgår, vi har ingen)
 15.   Valg av nye styremedlemmer for to år, minst en vara. 
  • Heidi Melbye er på valg (i styret fra 2022)
  • Taran Irene Sortdal er ikke på valg (i styret fra 2021)
  • Stephan Knestang er ikke på valg (i styret fra 2019)
  • Jon Vestli er ikke på valg (i styret fra 2023)
  • Supplerende styremedlem kan stemmes inn
  • Oliver Kjos er ungdomsrepresentant, og plassen er på valg hvert år (Oliver reiser kanskje fra Hønefoss etter sommerferien)
  • Nickolass Jensen går ut av styret og stiller sin plass og hvervet som leder til disposisjon (i styret fra 2017)

Styret bør ha minst 5 medlemmer, gjerne 6, herav tre kvinner og tre menn. Det bør derfor velges minst to nye styremedlemmer for to år, en av hvert kjønn, herav en ungdomsrepresentant, som kan velge å sitte kortere tid. Forslag mottas med stor takknemlighet:

 • Styremedlemmer: Meld din interesse eller forslag til Heidi
 • Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Meld din interesse eller forslag til Heidi
 • Varamedlemmer: Meld din interesse eller forslag til Heidi
 • Vara ungdomsrepresentanter: Meld din interesse eller forslag til Heidi
 1. Valg av kontrollutvalg med 2 personer
  Skal kontrollere styrets arbeide gjennom året
 2. Valg av valgkomite med 2 personer
  Skal jobbe med å finne nye styrekandidater og lederemne til årsmøtet 2025
 3.   evt.

Fjorårets vedtak:

Årsmøte 2023