RFIK Årsmøte 2023

Ffik foreldre styring

RFIK Årsmøte 2023

Mandag 20/3 kl. 17.30 i Ringerikshallen, møtelokalet øverst oppe. Fint om folk som har mulighet møter opp 10-15 min før og bistår med organisering.

Meld deg på årsmøtet 2023 her >>

Som vanlig: kvinner tar med noe å knaske på, menn tar med kaffe/te. Styret stiller med kalde drikkevarer.
Trening foregår samtidig i hallen styrt av ungdommer, vi må avslutte senest 19.30.

Vi går igjennom møteregler ved oppstart.
Bare betalende medlemmer har møte- og talerett medmindre årsmøtet tillater annet.

Oppdatert årsmelding, handlingsplan, regnskaper og forslag til budsjett finner du nedenfor.
Full årsmelding samt deler av handlingsplan vil bli lest opp. Handlingsplanen har ikke endret seg voldsomt siden i fjor så leses bare opp på forespørsel.
Regnskapsberetning samt budsjett vil bli oppsummert og blir bare gjennomgått i deltaljer hvis det er endringsforslag, med mindre årsmøtet ønsker dette ved flertall. 

Dokumenter:

Saksliste:

 1.       Godkjenne de stemmeberettigede 
 2.       Velge dirigent  – Nils Julius Olsen foreslås
 3.       Velge protokollfører – Brit Elna Hagen foreslås
 4.       Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5.       Godkjenne innkalling 
 6.       Godkjenne sakslisten.
 7.       Godkjenne forretningsorden
 8.       Årsmelding for 2022 – Styrets forslag/leders beretning kan leses her
 9.       Regnskap 2022 – se foreløpig ukommentert (ikke revidert) resultatrapport
 10.   Behandle innkomme forslag:
  1. RFIK styret vurderer å søke friidrettsforbundet om å arrangere Lerøylekene fra neste år, og ettersom dette krever en stor innsats fra alle foreldre og klubbledd, så ønsker styret at årsmøtet står bak en felles søknad. Klubbleder informerer om hvilken innsats som må til for at dette kan bli en realitet.
   Til avstemning: Skal RFIK søke om å arangere Lerøylekene i 2024 og om mulig i 2025?
 11.   Fastsette medlemskontingent – Ingen nye forslag
 12.   Handlingsplan for 2023 – styrets forslag kan leses her
 13.   Budsjett 2023 – styrets forslag RFIK Budsjett 2023-forslag-aarsmote-2023 kan leses her
 14.   Behandle RFIKs organisasjonsplan
 15.   Valg av leder, nestleder, 3 styremedlemmer, minst en vara.
  • Heid Melbye er ikke på valg (i styret fra 2022)
  • Taran Irene Sortdal er på valg (i styret fra 2021)
  • Stephan Knestang er på valg (nestleder, i styret fra 2019)
  • Nickolass Jensen er på valg (leder, i styret fra 2017)
  • Brit Elna Hagen utgikk fra styret i løpet av sesongen og Gabril Waagard tok over som vara. Begge ønsker ikke å fortsette så her er en ledig plass
  • Oliver Kjos er ungdomsrepresentant, og plassen er på valg (Oliver reiser kanskje fra Hønefoss etter sommerferien)

Det skal derfor velges minst to nye styremedlemmer for to år, en av hvert kjønn, herav en ungdomsrepresentant, som kan velge å sitte kortere tid. Forslag mottas med stor takknemlighet:

 • Styremedlemmer: Meld din interesse eller forslag til Nickolass eller Heidi
 • Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Meld din interesse eller forslag til Nickolass eller Heidi
 • Varamedlemmer: Meld din interesse eller forslag til Nickolass eller Heidi
 • Vara ungdomsrepresentanter: Meld din interesse eller forslag til Nickolass eller Heidi
 1. Valg av kontrollutvalg med 2 personer
  Skal kontrollere styrets arbeide gjennom året
  Forslag: Nils Julius, Brit Elna Hagen
 2. Valg av valgkomite med 2 personer
  Skal jobbe med å finne nye styrekandidater og lederemne til årsmøtet 2024: Meld din interesse eller forslag til Nickolass eller Heidi
 3.   evt.

Fjorårets vedtak:

Årsmelding for 2021
Handlingsplan 2022
Budsjett 2022