RFIK Årsmøte 2022 – saksliste

RFIK Årsmøte 2022

Onsdag 30/3 kl. 18.30 i Ringerikshallen, møtelokalet øverst oppe. Fint om folk som har mulighet møter opp 10-15 min før og bistår med organisering.

Meld deg på årsmøtet 2022 her >>

Som vanlig: kvinner tar med noe å knaske på, menn tar med kaffe/te. Styret stiller med kalde drikkevarer.
Trening foregår samtidig i hallen styrt av ungdommer, vi må avslutte senest 20.30.

Vi går igjennom møteregler ved oppstart.
Bare betalende medlemmer har møte- og talerett medmindre årsmøtet tillater annet.

Oppdatert årsmelding, handlingsplan, regnskaper og forslag til budsjett legges tilgjengelig på ringerikefik.no/aarsmote22/ tirsdag kveld (29/3)  senest kl. 20.00.
Full årsmelding samt handlingsplan vil ikke bli lest opp under årsmøtet, det samme gjelder budsjett og regnskapsberetning, med mindre årsmøtet ønsker dette ved flertall. 

Dokumenter:

Lov for RFIK
Årsmelding for 2021
Forslag til Handlingsplan 2022
Forslag til Budsjett 2022

Saksliste:

 1.       Godkjenne de stemmeberettigede 
 2.       Velge dirigent  – Nils Julius Olsen foreslås
 3.       Velge protokollfører – Brit Elna Hagen foreslås
 4.       Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5.       Godkjenne innkalling 
 6.       Godkjenne sakslisten.
 7.       Godkjenne forretningsorden
 8.       Årsmelding for 2021 – Se styrets forslag/leders beretning
 9.       Regnskap 2021
 10.   Behandle innkomme forslag

Forslag til årsmøtet 2022:

10.1

Forslagsstiller: Eirik Jørgensen 

Ringerike Friidrettsklubb utnevner Odd Hølen til æresmedlem. Odd var en primus motor for jente og guttefriidretten på Ringerike i mange år. Han var ansvarlig for utgivelse av Piggskoposten, og besitter et stort arkiv av interessant stoff for friidrettsklubben. Odd fylte 80 år i 2021.

Forslagsstiller 10.2-6: Nickolass Jensen

10.2 Nåværende medlemsavgift modell avsluttes. Det opprettes en fast medlemskontingent som gjelder årlig medlemskap – prisen skal være lik for alle og gi like rettigheter. Samtidig opprettes en aktivitetsavgift som faktureres de som deltar på trening og konkurranse. Pris på aktivitetsavgiften baseres på alder.

10.3 Det gis søskenmoderasjon på aktivitetsavgift istedenfor dagens familiekontingent.

 1. søsken gir 25 % rabatt
 2. søsken gir 35 % rabatt
 3. 3+ søsken gir 50% rabatt

10.4 Medlemskontingenten settes til 200 kr per år

10.5 Aktivitetsavgift matrise per år:

 • 6-9 år = 800
 • 10-12år  =  1100
 • 13-14 år = 1400
 • 15-16 år = 2000
 • 17-19 = 2300
 • 20-35= 2300
 • 36+ = 800

10.6 Nye medlemmer som starter 2. halvår betaler fullt medlemskontingent, samt halv aktivitetsavgift året ut.

 1.   Fastsette medlemskontingent
 2.   Handlingsplan for 2022 – se styrets forslag
 3.   Budsjett 2022 – se styrets forslag
 4.   Behandle RFIKs organisasjonsplan
 5.   Valg av leder, nestleder, 4 styremedlemmer, minst en vara.
  • Brit Elna Hagen er ikke på valg (i styret fra 2021)
  • Taran Irene Sortdal er ikke på valg (i styret fra 2021)
  • Stephan Knestang er ikke på valg (i styret fra 2019)
  • Nickolass Jensen er ikke på valg (i styret fra 2017)

Følgende går ut av styret pga avsluttet medlemskap/aktivitet:

 • Mona Kongshaug
 • Stine Alme
 • Julie Alme

Det skal derfor velges minst to nye styremedlemmer for to år, en av hvert kjønn, herav en ungdomsrepresentant, som kan velge å sitte kortere tid. Innstilt som nye styremedlemmer:

 • Styremedlem: Heidi Melbye
 • Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Oliver Kjos

Forslag til varamedlemmer:

 • Gabril Waagaard, Lena Lybæk

Forslag til vara ungdomsrepresentanter:

 • Valentin Jensen
 • Iver-Johan Andreassen Holm
 • Mette Elise Vaskinn
 1. Valg av kontrollutvalg med 2 personer
  Skal kontrollere styrets arbeide gjennom året
  Forslag: Nils Julius, Kristi Filseth og Lars Holm
 2. Valg av valgkomite med 2 personer
  Skal jobbe med å finne nye styrekandidater til årsmøtet 2023
  Forslag: Hans Andresen, Lena Lybæk, Tirill Tingleff, Jon Anders Kvisgaard og Karl Olof Gøtestam
 3.   evt.