Her kan du registrere deg som besøkende på RFIKs arrangementer og ved trening i Hønefoss Idrettspark, som foregår samtidig som RFIK har organisert trening:

Innen RFIKs vanlige treningstider som er mandager 17-20 og onsdager 18-20, Klikk her

Treningsstevne 19. august

Vi gjør oppmerksom på at smittevernsloven forplikter klubben å holde oversikt og registrere brukere av stadion når det foregår organisert trening og under våre arrangement.

Denne plakaten viser hvilke regler som også gjelder på friidrettsbanen og stadion i Hønefoss under RFIKS treninger.