Her kan du registrere deg som besøkende på RFIKs arrangementer og ved trening i Hønefoss Idrettspark, som foregår samtidig som RFIK har organisert trening.

Innen RFIKs vanlige treningstider som er mandager 17-20 og onsdager 18-20, Klikk her

Stevner og treningsstevner (inkl Sprint Camp Hønefoss 2021)
Du trenger ikke registrere deg hvis du er kontaktperson til en registrert stevnedeltaker.

Vi gjør oppmerksom på at smittevernsloven forplikter klubben å holde oversikt og registrere brukere av stadion når det foregår organisert trening og under våre arrangement.

Denne plakaten viser hvilke regler som også gjelder på friidrettsbanen og stadion i Hønefoss under RFIKS treninger.