Referat fra RFIK infomøte 18/10 2021 –  Ringerikshallen

Ffik foreldre styring

Her er noter og referat fra mandagens informasjonsmøte for foreldre.

RFIK er en 100% foreldrestyrt klubb

Det er MYE rom for engasjement og foreldremedvirkning. Tenk på hva kan du gjøre for å skape de beste rammene for ditt og andres barn

Klubbens formål

 • Drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund
 • Arbeide for at flest mulig skal få tilbud om å drive friidrett på alle nivåer.
 • Arbeide for å gi tilbud om friidrettstilbud til alle uansett alder og funksjonsnivå
 • Arbeide for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Klubbens oppgave

RFIK er først og fremst en klubb for barn og ungdom, hvor rekruttering til et aktivt deltakende og engasjert livsforløp står sentralt. 

 • RFIK skal gi et allsidig treningstilbud innen løp-, hopp- og kastøvelser.
 • Gjennom aktiviteter og treningsarbeid skal RFIK legge vekt på å skape et godt, inkluderende miljø der voksne og unge kan trives på tvers av alder, kjønn og forutsetninger.
 • Det legges opp til treningsgrupper i sprint, mellom- og langdistanse, hopp og kast, med egne ansvarlige trenere for gruppene.
 • Ungdomsutøvere planlegger og gjennomfører trening av rekruttene.

Klubbens målsetninger

 • Arrangere årlige friidrettsskoler
 • Arrangerer årlig skolestafett i Hønefoss idrettspark
 • Arrangere årlig skolestartstevne + barnestevne i kort tid etter skolestart, andre eller tredje uke.
 • Arrangerer årlige høststevne i Hønefoss idrettspark med 125 deltakere fra utefra kommende klubber
 • Tilby gratis treningstilbud i sommer- og høstferier
 • Tilby motiverte utøvere minst 10 dager med ekstra treningstilbud med spesialfokus i vinterperioden, utenom vanlige treningskvelder.
 • Avholde/delta på minst et årlig arrangement der overnatting og sosiale aktiviteter inngår.
 • Arrangere halvårlige sesongavslutninger
 • Ha en selvstyrende dugnadsgjeng som kan avlaste trenere, lagleder, stevneansvarlige, anleggsansvarlige, sportsansvarlige, styre og øvelsesansvarlige med innsatsvilje og støttetiltak

Styret kort

 • Nickolass (far til Mindor og Valentin) er leder
 • Heidi (mor til Anna Birgitte, Hans og Peder) sekretariatsjef, sosial komite
 • Taran (mor til Trym), Sosial komite og kiosk
 • Stephan (var selv RFIK ungdomsutøver, far til Edle Sofie)  sportslig ansvarlig
 • Brit Elna (mor til Yulieth)  sosial komite og hygge ansvarlig
 • Oliver Kjos (storebror til Oskar, sønn til Elling) er Ungdomsrepresentant(leder av ungdomsutvalg som opprettes)  og i sosial komite
 • Mona Kongshaug har vært kiosksjef, men går ut i februar da sønnen (Emil) har begynt på tennis

Medlemstallet

 • Antall medlemmer 227 per 18. oktober 2021. 
 • Nå er det typisk 15-20 rekrutter opp til 11 år på mandagstrening
 • 20-25 i gruppen 12- 19 år som trener felles  jevnt hver uke. 
 • Mange blir medlemmer I forbindelse med friidrettsskole, men deltar ikke på treninger gjennom året.
 • En del som trener for seg selv og veldig få aktive voksne.
 • Vi vil gjerne ha flere aktive voksne mosjonister!

 Økonomi

 • Økonomien til klubben er OK.
 • Vi søker nå om midler til bedre kast fasiliteter i innesesongen. Søknad sendt til kommune og sparebank1stiftelsen

Praktisk info 

Påkledning og trening:

 • Pass på at sko og annet tøy er på plass på treninger/stevner. 
 • Vær klar til å trene når treningen begynner.
 • Husk å få en RFIK lue!
 • Joggesko til utebruk og innebruk, dvs de eldste skal bytte til rene innesko når inne
 • For de som trener ute OG inne: Lurt med to sett med klær, til vinter benyttes trelagsprinsippet (superundertøy innerst + svette transporterende mellomlag + skall overtrekk på overkropp og stillongs + overtrekksbukse på beina.
  Ved kaldere enn minus 10 bør de fleste trene inne.
 • Skovalg? Piggsko? Koster fra 500 kr og oppover. Opp til str. 39.
  Kjøpes hos Løplabbet, Oslo Sportslager, Zalando eller i utlandet (mireille deler lenker på Facebook

Treningstider

 • Klare til å begynne treningen presis og send treneren sms ved forfall. Kontaktinfo oppdatert her: https://ringerikefik.no/kontakt/
 • Mandag har vi hallen 18.00-19.30
 • Onsdag har vi hallen 19.00-20-30
 • Vi har også hallen fredag 16.30-18.00, kom og lek!

Stevner

 • Banestevner er gratis. 
 • Første gang på stevne? Se https://ringerikefik.no/forste-gang-pa-stevne/ 
 • Husk at man heier på ALLE – ikke bare egne barn. #FairPLay
 • Klubben har ingen oppmann man organiserer seg selv. 
 • Klubben har trenere/ledere på alle de prioriterte stevne.
 • Første mann som melder seg på stevne gir beskjed i Facebookgruppa. Vi oppfordrer til samkjøring. Samkjøring gir rett til kjørsel fradrag basert på statens satser. leder har skjema.
 • Stevnepåmelding: Min idrett: https://minidrett.nif.no/
 • Man må ha bruker for selv selv og barnet sitt for å melde på stevne. 
 • Opprett bruker her: https://signup.nif.no/Register/ 
 • Meld dere på julestevne i Bærum her: https://minidrett.nif.no/Event#367814-011

Når barnet ditt  gleder seg til å møte de andre RFIKere og andre barn fra andre klubber, da har vi lykkes.

Kursing

Mulig med kurs for foreldre:
Det er et kurs som heter Friidrett for barn i november, se: https://minidrett.nif.no/Event#5519547-010

Årsplan og aktiviteter på nettside oppdateres jevnlig på https://ringerikefik.no/stevner-og-aktiviteter/ 

 • Se og finn ut hva som passer for dere og deres barn og melde seg på.
 • Aktiver push meldinger i Facebook så du får beskjed fra klubben når vi poster der.

Viktige datoer

Oktober: 30 oktober og 6. November: Trening i Bærum idrettspark:

 1. november: Sesongavslutning
 2. november: Julestevne i Bærum
 3. desember: Låvefest i Nes Arena

Januar: Norgeslekene

Februar: Tyrvinglekene, årsmøte

13-15 mars: Bamselekene. Overnatting for 12 år og oppover.

Påske og sommerferie:

Mai: Skolestafett og treningsstevne

Juni: treningsstevne, store utestevner,  sommeravslutning og Friidrettsskole.

Juli: Sprintstevne Hønefoss

August: Friidrettsskole., Store utestevner og skolestart

September: Alle må hjelpe til på stevne

November: Avslutning for sesongen. Det lages en komite til dette.

Personer å huske

Heidi – stevner/sekretariat

Brit – dugnad / kake

Oliver – Ungdom

Taran – Rekrutt kontakt

Stefan – hovedtrener

Niels – trener

Terje – trener

Elling – trener

Julie – trener

Valentin – trener

Mindor – trener

Nickolass – trener /leder

Lars – hjelpetrener

Gabril – hjelpetrener

 

For referat

Nickolass