Oppgaveliste for funksjonærer på Ringerikslekene 27. – 28. august

Ringerikslekene oppgavefordeling

Kontakt Rfik leder Nickolass Jensen, hvis du har lyst å bidra, vi kan sagtens bruke flere hjelpere.  Gi også direkte beskjed thvis du er forhindret, og ikke klarer å finne en vikar.

Oppmøte lørdag og søndag kl. 10.00 alt etter oppgave, ved garasjen vår, for utdeling av utsyr, oppgaver og forberedelse av poster og mottak av deltakere.

Viktig
Førstehjelpsbag finnes i sekretariatet. (førstehjelpsansvarlig utpekes)
Hjertestarter finnes i Hønefoss Arena og på AKA Arena og Rema1000.
Brannslukkingsutstyr i kiosken.

Mat og drikke under stevnet
Alle funksjonærer vil motta mat/sandwich/pølse samt kaffe hver dag

Fordeling av oppgaver

Gi beskjed hvis du er på listen, og ikke kan, eller ser at du ikke er på listen, der du burde være. Vi har planlagt to korte dager frem for en lang dag.

Ministevnet lørdag for 6-10 åringer

RFIK ungdommene skal forestå avvikling og gjennomføring. Her er det mindre krav om resultathåndtering. Disse skal ha både løp, hopp og kast (liten ball , i tillegg kule for de største) samt et 300 m hinderløp på banen (løp over lave hekker). De eldste får også tilbud om å løpe 600 m.

Oppgaver til aktivitetsledere i forbindelse med ministevnet:
1) Planlegge 300 m hinderbane og sørge for at den blir satt opp av løpsfunksjonærene som bestemt + lage diplomer/resultatark som skal trykkes fredag hos Palerud

2) Ta imot barna når de kommer

3) Krysse av og utdele startnumre og resultatark

4) Organisere og gjennomføre felles oppvarmning fra 10.30

5) Gjennomføre øvelsene med 6-10 åringene som på friidrettens dag.
Rekkefølge: 60 m (avtale med nils når de løper, slik at tidtaler tar tiden), liten ball, lengde, 300 m hinder, kule, 600 m – Det vil stå dommere og funksjonærer på øvelsene. Ta gjerne foreldre med som hjelpere.

6) Utdele is, deltaker medaljer og diplomer med resultater på samlet til slutt. Sørge for at alle klapper av hverandre så vidt det er mulig.

Aktivitetetsledere (Møte kl. 10.00):
Oliver Kjos
Mindor Jensen
Valentin Jensen
Joseph Monteiro
Iver-Johan Andreassen Holm
Marie Brennhovd

Usikker på hva du skal hjelpe til med?
Se detaljert beskrivelse av alle stevneoppgaver her
(Obligatorisk lesning for alle funksjonærer)

StevnelederNils Julius OlsenTlf. 97522240
Sekretariat/ass. stevnelederHeidi Melbye 
 Flåværingen foresatt 
   
OverdommerNils Julius Olsen 
SpeakerNickolass/Nils/Olof40043101
   
Tidtaker/ass. stevnelederNickolass JensenAnsvarlig
 ? 
   
Premiebord og premieoverrekkelseTingleff 
(Betyr også organisering av dette)1 flåværingen foresatt 
   
KioskTaran Sortdal VoldenAnsvarlig
Vaffelrøre, kaffeBritt-Elna Hagen (lørdag) 
SandwichesTaran Sortdal Volden 
AnnetDiverse foreldre 
   
LøpStephan KnestangStarter/Ansvarlig
 Elling Kjos Løpsleder
 Gabril WaagardVindmåler og rundeteller
 Hans AndresenMåldommer
 Lars Holm/Tina AndreassenStartordner/banedommer
 Jan Geldbach (søndag)Hekkesjef (høyde og avstand)
   
Kast

Terje Kristoffersen

Ansvarlig + dommer
 

Egge-Flattum (lørdag)
Vaskinn (lørdag)
Jan Geldbach (søndag)
Voje Heieren (søndag)
1 flåværingen foresatt
1 rekrutt foresatt
1 RFIK ungdom

Redskapshenter
Resultatmåling
Resultatføring
   
Lengde (lørdag)
/høyde (søndag)
?Ansvarlig + dommer
 Bjørn HagenPlankedommer
 

Stensrud Larsen

Vindmåling
 

1 flåværingen foresatt

Graving og raking
 

1 rekrutt foresatt

Resultatmåling
 

RFIK ungdom

Resultatføring
 

 

 
Hjelpere og løpere3 foresatte som ikke er nevnt ovenfor, melder seg;) 
   

Funksjoner som skal dekkes på kastøvelsene:
Øvelsesleder, tilløpsdommer, sektordommere, måler, digital resultatfører, tavleoperatør (vise resultatet på tavle) retur av redskap 
Seetaljert beskrivel av stevneoppgaver

Funksjoner som skal dekkes på lengde:
Øvelsesleder, plankedommer, gropdommer, raker, startordner, skriver, tavleoperatør.
Se detaljert beskrivelse av stevneoppgaver

Funksjoner som skal dekkes på høyde:
Øvelsesleder, tilløpsdommer, hjelper, startordner, skriver, tavleoperatør:
Se detaljert beskrivelse av stevneoppgaver

Funksjoner som skal dekkes av andre hjelpere og løpere  (Viktigste oppgaver er på starten av dagen, ta på gode joggesko!):

  • Oppsett av premiepall
  • Oppsett av Sponsor faner/bannere
  • Oppsett av skilting
  • Sjekke toiletter og garderober jevnlig (fylle på papir og såpe, tømme søppelbøtter). Vaske og desinfisere toaletter og utsatte berøringsflater en gang per time.
  • Vikariere for funksjonærer som skal ta 10 min pause for å se på egne barn eller gå på do.
  • Løpe med beskjeder til folk som ikke har walkie talkie nær seg.

Informasjon, presse og webansvarlig
Nickolass Jensen, tlf 40043101, info@ringerikefik.no

Vi trenger alltid hjelp fra frivillige!

Send oss en melding her

Fields marked with an * are required