Innmelding i Ringerike Friidrettsklubb må skje ifall man ønsker å trene med fast mandager eller onsdager og før man kan delta på stevne eller løp.

Medlemskontingenten gir følgende fordeler og inkluderer

 • Gratis deltakelse på alle prioriterte stevner og løp i Norge.
 • Deltakerpremier på alle NFIF godkjente friidrettssstevner opp til 12 år
 • Gratis start og deltakelse på utvalgte lokale løp og prioriterte gateløp
 • Fellesstrening minst 2 ganger uken (rekrutter en gang per uke i vinterperioden, men to ganger per uke utendørs), tilgang til utstyr og fasiliteter for egentrening
 • Felles treningsøkter og halltid i Bærum Idrettspark i vinterhalvåret
 • Gratis spesialtrening, kurs, utfordringer, spennende opplevelser og styrketrening
 • Mulighet for godt betalt sommerjobb for de som er fylt 15 år.

Du blir en del av et fellesskap der dugnadsinnsats må påberegnes 4 ganger per år i sosiale omgivelser (12 timer). Er du en som liker å ta initiativ til arrangement og aktiviteter så har du en organisasjon som vil støtte opp om deg.

 • Når man er innmeldt, skal kontingent betales for hvert påbegynt år. Faktura for medlemskap sendes ut i januar. Faktura for treningsavgift sendes ut to ganger årlig etter hvert endte halvår.
 • Utmelding må skje via Min idrett eller skriftlig på epost ringerike.friidrett@gmail.com

Medlemskontingent er i 2024 er 200 kr for alle, i tillegg kommer treningsavgift/aktivitetsavgift for de som trener fast eller deltar på stevner der klubben dekker startgebyrer.

Alle RFIK medlemmer deltar gratis på alle stevner som er på denne oversikten, samt Schjongsløpene, KM og NM i terrengløp.

OBS:
Ved manglende oppmøte på start etter egenpåmelding vil påmeldingsgebyr bli etterfakturert medlemmet.
Eneste unntak for etterfaktuering er uoppfordret fremvisning av legeerklæring senest en uke etter stevnet. Årsaken er at man betaler per påmeldte deltaker, ikke per startende deltaker. Derfro husk å se om dere kan avmelde dere hvs dere oppdager at dere ikke kan delta av ulike årsaker.

Klubben dekker forsikring og lisens frem til fyllte 13 år. For utøvere som har fyllt 13 år så må alle medlemmer som trener og konkurrerer bestille lisens her før sesongoppstart – dette dekker de fleste skader som kan oppstå under trening og konkurranse.

Treningsavgifter er i 2024 per medlem følgende:
6-9 år = 800
10-12 år = 1100
13-14 år = 1400
15-16 år = 1600
17-19 =1650
20-35= 1650
36+ = 800

Nye medlemmer som starter 2. halvår betaler da fullt medlemskontingent, samt
halv aktivitetsavgift året ut.

Det gis søskenmoderasjon på treningsavgift
1. søsken gir 25 % rabatt
2. søsken gir 35 % rabatt
3+ søsken gir 50% rabatt

Meld deg inn i RFIK via Min idrett her >>

Håndtering av medlemskap i Min idrett

Hvordan søke om medlemskap i RFIK via Min Idrett
Du kan selv søke om medlemskap i RFIK via Min idrett. Har du ikke bruker i Min idrett så må du opprette en Min idrett bruker her

Endre medlemskap og betaling

Alt dette gjør du selv i Min idrett. Hvis du endrer medlemskap vil du motta ny faktura fra oss i løpet av kort tid.
IKKE BETAL den opprinnelige fakturaen dersom du har gjort endringer i dine medlemskap.
Det er ikke mulig å delbetale faktura.

Brukerveiledning fra NIF IT for Min idrett finner du her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Alle henvendelser vedr. brukerstøtte og support på Min idrett og klubbadmin må sendes til:
NIF IT Support
E-post: support@idrettsforbundet.no
Telefon: 21029090
Man-tor: 08:00-19:00
Fre: 08:00-15:30

Avslutte medlemskap i RFIK

Du kan når som helst avslutte medlemskap i en klubb via minIdrett, se veiledning her.

 • Klikk på klubben du ønsker å melde deg/familiemedlem ut av.
 • Klikk på Detaljer til venstre for navnet på klubben.
 • Klikk på lenken Meld ut i detaljene som vises under.
 • Klikk på Ja for å bekrefte din utmelding.

Videoveiledning:


Husk lisens fra fyllte 13 år – det er et lovfestet krav
OBS: Fra fylte 13 år må utøvere/foreldre også sørge for å skaffe helårslisens som dekker forsikring under trening og på fridrettsarrangement i Norge og andre land. Klubbkontingenten dekker alle forsikringer for yngre medlemmer.

Se også her: https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/