Etter høstferien trener vi i Ringerikshallen

Ringerikshallen, Tyrimyrveien 1, 3515 Hønefoss, Norge

Treningstider fra nå etter høstferien – 10. oktober:

Mandag: Eldste gruppe starter ute kl. 17.30 og rykker inn senere – yngste gruppe (rekrutter) trener inne kl. 18.00-19.00.
Onsdag: Utendørs oppvarming kl. 18.30 – vi har hallen fra kl. 19.00-20.30. De eldste og sprekeste rekrutter oppfordres til å prøvetrene.
Tirsdag: Etter avtale med Stephan, vi har hallen 20.00-22.00
Fredag: Kasttrening etter avtale med Terje
Lørdager: Annonseres senere

Ha med skiftetøy, ekstra innesko og husk refleks til, fra og under trening (det gjelder også foreldre)

Ha med innesko.

Adresse: Ringerikshallen, Tyrimyrveien 1, 3515 Hønefoss, Norge

Bli kjent med friidrettens utviklingsmodell

Opp til 12 år:

Friidrett utviklingsmodell opp til 12 år

Friidrett utviklingsmodell 23+ aå
For nye friidrettsforeldre: Last ned og les Friidrettens håndbok for barn og ungdom – En veileder for trenere, ledere, utøvere, dommere og foreldre