Klubben tilbyr trening til barn og ungdom gjennom hele året. Utetrening på og ved friidrettsbanen i Schjongslund i sommersesongen, og kombinert ute- og innetrening i vinterhalvåret. Godt sosialt miljø med trenings- og konkurranseaktivitet.

Ringerike Friidrettsklubb – Friidrett
Adresse:Postboks 186, Sentrum, 3502 Hønefoss,
Besøksadresse:Friidrettsbanen i Hønefoss, ved AKA stadion) mandag og onsdag 17 – 20 (vår, sommer og høst). Ringerikshallen på vinterstid.
Innbetalinger og faktura:Betale oss:
Bankkonto: 22800825672
Vipps nr.: 533409Fakturere oss:
Vi har EHF mottak på faktura og man kan også sende faktura med epost direkte til:

ringerikefriidrettsklubb@ebilag.com
Organisasjonsnummer 985500436
E-post:ringerike.friidrett@gmail.com
Hjemmeside:http://www.ringerikefik.no
Klubbfarger:blå (#568ccb)/gul (#fff53d)
Logo:RFIK Logo i TIF format (4 mb)
Hovedklubbens hjemmeside:Ringerike Friidrettsklubb’s hjemmeside
Webmaster E-post:nettpilot@nettpilot.no
Telefon:Nickolass Jensen, Leder og trener sprint : tlf 400 43 101
Stephan Knestang, Nestleder og hovedtrener sprint og løp: tlf 452 52 746
Nils Julius Olsen, Trener, hopp, kast og breddegruppe: tlf 975 22 240
Terje Kristoffersen: Trener, spyd, diskos og kule

Dekning av transportkostnader og opphold

RFIK dekker følgende typer kjøring

 • Har du vært sjåfør for flere RFIKere som satt på i bilen til et arrangement så har du krav på refusjon av kjørekostnader.
 • Trenere, ungdommer med hverv, styremedlemmer som kjører til møter, stevner, kurs og samlinger, eller for å hente/levere utstyr har krav på refusjon av kjørselskostnader.
 • Ved bruk av offentlig transport sendes kvitteringer til info@ringerikefik.no med info om aktivitet + utleggsholder navn + kontonummer.
 • Ved bilkjøring: Last ned mal for reiseregninger og send til info@ringerikefik.no (OBS: Sjekk om km godtgjørelsesbeløpet er oppdatert til gjeldende år)
 • Følger satser angitt og oppdatert her: https://www.skatteetaten.no/satser/bilgodtgjorelse-kilometergodtgjorelse/
 • For fly, buss og tog gjelder at man alltid søker billigste billettmulighet og bestiller minst 14 dager før avreise for å få laveste priser
 • Ved kvalifikasjon til mesterskap etter felles RFIK bestilling av reise og opphold settes standard beløpsgrense per utøver for opphold og reise totalt sett, som besluttes av styret fra år til år, alt etter klubbens økonomi.

RFIK dekker følgende typer opphold og logi for utøvere

 • Overnatting på mesterskap og styregodkjente treningssamlinger over flere dager med mer enn 50 km reisevei.
 • Egenbetaling for utøvere må alltid påregnes, og beløp besluttes av årsmøtet, følges opp av styret. Ønskes støtte til deltakelse på andre arrangement sendes skriftlig søknad til info@ringerikefik.no i god tid før arrangement slik at styret kan ta beslutning, Søknad må være styret i hende senest 2 måneder før arrangement.
 • Trenere får i tillegg dekket forpleining under alle stevner, innen for rimelighetens grenser.
 • Styret tildeler et spesifikt beløp som skal gå til sosiale aktiviteter/felles måltider per arrangement alt etter deltakertall og foreldreoppmøte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.