Klubben tilbyr trening til barn og ungdom gjennom hele året. Utetrening på og ved friidrettsbanen i Schjongslund i sommersesongen, og kombinert ute- og innetrening i vinterhalvåret. Godt sosialt miljø med trenings- og konkurranseaktivitet.

Ringerike Friidrettsklubb – Friidrett
Postadresse:Ringerike Friidretttsklubb, C/O Nils Julius Olsen, Lostajet 4, 3514 Hønefoss,
Besøksadresse:Friidrettsbanen, Hønefoss Idrettspark, Ringeriksgata 13, 3510 Hønefoss (april – oktober).
Ringerikshallen, Tyrimyrveien 1, 3515 Hønefoss (oktober – april)
Innbetalinger og faktura:Betale oss:
Bankkonto: 22800825672
Vipps nr.: 533409
Fakturere oss:
Vi har EHF mottak på faktura og man kan også sende faktura med epost direkte til:

ringerikefriidrettsklubb@ebilag.com
Organisasjonsnummer 985500436
E-post:ringerike.friidrett@gmail.com
Hjemmeside:https://ringerikefik.no
Klubbfarger:blå (#568ccb)/gul (#fff53d)
Logo:RFIK Logo i TIF format (4 mb)
Hovedklubbens hjemmeside:Ringerike Friidrettsklubb’s hjemmeside
Webmaster E-post:nettpilot@nettpilot.no
Telefon:Nickolass Jensen, Leder og trener sprint : tlf 400 43 101
Stephan Knestang, Nestleder og hovedtrener sprint og løp: tlf 452 52 746
Nils Julius Olsen, Trener, hopp, kast og breddegruppe: tlf 975 22 240
Terje Kristoffersen: Trener, spyd, diskos og kule: tlf. 413 06 787 
Valentin Jensen, Trener rekrutt (6-11 år): tlf. 400 52 383 

Dekning av transportkostnader og opphold

RFIK dekker følgende typer kjøring og reise

Har du vært sjåfør for flere RFIKere som satt på i bilen til et arrangement så har du krav på refusjon av kjørekostnader. Kjøring over 100 km må dog godkjennes på forhånd for å motta dekning.

  • Trenere, ungdommer med hverv, styremedlemmer som kjører til møter, stevner, kurs og samlinger, eller for å hente/levere utstyr har krav på refusjon av kjørselskostnader.

Ved bilkjøring og reise, bruk av offentlig transport samles kvitteringer i PDF format sammen med utfylt obligatorisk mal for reiseregninger (som må leveres regnskapsfører).
Kvittering og utgiftbilag sendes samlet til godkjenning og regnskapsføring på ringerikefriidrettsklubb@ebilag.com senest innen en måned for å få refusjon.

Viktig: For fly, buss og tog gjelder at man alltid søker billigste billettmulighet og bestiller minst 14 dager før avreise for å få laveste priser. Alle utgiftsbilag samles og sendes som PDF sammen med oblgatorisk utfylt reiseregning.

Ved kvalifikasjon til mesterskap etter felles RFIK bestilling av reise og opphold settes standard beløpsgrense per utøver for opphold og reise totalt sett, som besluttes av styret fra år til år, alt etter klubbens økonomi.

RFIK dekker følgende typer opphold og logi for utøvere og trenere

  • Overnatting på mesterskap og styregodkjente treningssamlinger og kurs over flere dager med mer enn 50 km reisevei.
  • Egenbetaling for utøvere må alltid påregnes, og beløp besluttes av årsmøtet, følges opp av styret. Ønskes støtte til deltakelse på andre arrangement sendes skriftlig søknad til info@ringerikefik.no i god tid før arrangement slik at styret kan ta beslutning, Søknad må være styret i hende senest 2 måneder før arrangement.
  • Trenere kan mot fremvisning av bilag få dekket all reisevirksomhet som krysser kommunegrenser, samt forpleining under alle stevner, innen for rimelighetens grenser.
  • Styret tildeler et spesifikt beløp som skal gå til sosiale aktiviteter/felles måltider ved utvalgte arrangement alt etter deltakertall og foreldreoppmøte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *