Innendørs friidretthall eller flerbruksanlegg på Ringerike?

Dette er en utdyping av artiklen som var på trykk i Ringerikes blad papirutgave 3. januar og på Ringblad.no, 2. januar 2019.

Last ned prosjektbeskrivelsen for Ringerike Atletix Arena, en regional friidretshall.

Ringerike Friidretssklubb har i dag ikke noe anlegg som dekker de mest basale behov for tidssvarende og adekvate treningsforhold året rundt. Om vinteren trener klubbens ungdomsutøvere med base i Ringerikshallen, der vi har en handballhall, isglatte stier og veier rundt hallen, en 4 meter bred og 50 meter lang løpebane og en nedlagt Squashhall som treningsarena.

Vi utnytter dog dette så godt vi kan og har planer om utvikling av klubb og fasiliteter i perioden 2020-2025 der vi satser på å ha ferdig et nytt innendørs friidrettsanlegg på Ringerike.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Hønefoss Arena mottok tippemidler som tilskudd til friidrettsanlegg ved å anlegge en 75 m løpestripe i et gangareal, som det er helsefarlig og invaliderende å ta i bruk for en vanlig friidrettsutøver. Dette er i mild forstand et utrykk for dårlig planlegging, og groft antydet på grensen til triksing med støttemidler.

Friidrettsklubben har i dag ikke tilgang til anlegg som kan benyttes til avvikling av arrangement i 6 måneder av året.

Dette går ut over både rekrutteringsevne, fastholdelse og muligheter for å skape samlende aktiviteter året rundt. Det svekker konkurranseevnen til klubben.

Dette er en problemstilling som Ringerike Friidretssklubb deler med de nærmeste friidrettsklubber i nabokommunene, der andre idretter har første prioriteter rundt anlegg. Klubben ønsker et anlegg som kan benyttes ofte og deles med andre lag.

Mange i klubben har lenge drømt om et friidrettsanlegg i Schjongslunden, men ser at det vil komme i konflikt med de som ønsker å bevare de grønne områder og især fotballen, med mindre man tenker meget stort og lager en hall slik som Bærum Idrettspark.

Derfor er vi også positive til plassering enten i Hovsmarka som av Ringerike Idrettsråd er pekt på som kommunens mest sannsynlige førstevalg, eller alternativt på Eggemoen der en tverrkommunal flerbrukshall kan bli utviklet som en del av et større rekreativt tilbud med tilgang til turstier, utendørs treningsfasiliteter og god infrastruktur i samarbeide med Jevnaker kommune.

Det er fire viktige rammevilkår som må dekkes for at det kan kalles en friidrettshall

1. Det må være minst fire baner og 200 meter med doserte, permanente svinger.

2. Alt tungt, fast utstyr som stav- og høyde-utstyr må stå permanent ute.

3. Det må være ni meter over stav og permanente kasttreningsmuligheter.

4. Hallen måtte kunne romme 1000 tilskuere for å huse norske mesterskap med alle disipliner.

Anlegget skal følge International Association of Athletics Foundation (IAAF-manual) samt overholde bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013.

For at hallen skal være attraktiv for RFIK må følgende være tilstede:

  • 1 jogge- og oppvarmings bane på utsiden
  • 60 m med 6-8 sprintbaner
  • 2 stk. lengde/tresteg baner med sand grop for trening
  • Mulighet for flerbruksflate for ballspill (ikke handball pga. klister).
  • Det bør legges inn en 100 m bane som kan benyttes til friareal for andre idrettsgrener utenfor friidrettens kjernetid (det er ganske få i Norge så en slik vil kunne øke mulighet for å avholde arrangement og tiltrekke brukere)
  • Styrketreningsfasiliteter/treningsrom må være integrert i bygget
  • Lager og utstyrsrom som kan låses
  • Sekretariat og tidtakeranlegg bekvemt plassert med god oversikt over anlegget
  • Garderober, toaletter, sosialt rom, tekniske rom/trapp/heis/gangareal
  • Cafe og kiosk fasilitet som kan benyttes av arrangører ved arrangement

Viktige poenger for å kunne dekke grunnleggende behov hos lokalbefolkning:

Hallen bør kunne tas i bruk av enkeltpersoner uten om lag på fastlagte tider, mot betaling for nøkkelkort og tilgang. Dvs. at man bør legge til rette for brukerbetaling overfor de som ikke ønsker å bli med i noen klubb.

Da vil man kunne rette seg inn mot en stor del av regionens andre utøverer og mosjonister, som ikke er en del av de store lag. Dette vil også kunne tiltrekke nye brukergrupper.

Hallen og fasilitetene vil samtidig kunne bli benyttet av handball, hockey, fotball, volley, basket og turn, både til basistrening og testing.

Foreningen Schjongsløpene, Hytteplan sport, Ringblad og Ringeriksmaraton samt OCR Norway, vil også kunne ta i bruk et slikt anlegg og være ivrige brukere ved en plassering i Schjongslunden. Til sammen har disse et par tusen aktive utøvere.

Det finnes derfor argumenter for å plassere et slikt anlegg i Schjongslunden fremfor på andre plasser, slik som Hovsmarka eller Eggemoen.

Det er sannsynlig at en Friidrettsarena i Schjongslunden vil kunne dekke behovet til og tiltrekke flere brukere enn en hockeyhall eller en fotballhall alene vil kunne gjøre det. Samtidig er det viktig å poengtere at antallet av samtidige aktive brukere som trener i en friidrettshall, uten problemer kan komme over 100 personer (basert på observasjoner fra treningsleir i Fiidrottens hus i Gøteborg i 2018 og Bærum Idrettspark, Supersamling 2019). Dette betyr at en friidrettshall vil ha større kapasitet en en del andre planlagte arenaer i regionen.

Men RFIK ønsker ikke et slikt anlegg i Schjongslunden, hvis det skal gå på bekostning av forholdet til aktører som har andre planer og ønsker for Schjongslunden, eller hvis dette vil gå på bekostning av eksisterende grønne arealer.

Friidretten ønsker dog mulighet for å kunne bygge sitt eget miljø på et begrenset område med både utendørs og innendørs anlegg og på den måte bygge seg sterkere sammen med andre lag og organisasjoner.

Ettersom Ringerike i forveien er kjent som Norges løpsregion nummer en med både Hytteplanmila, Eggemomila og Ringeriksmaraton samt diverse mosjonsløp slik som Schjongsløpene og løp i Nordmarka, så er dette ikke bare luftslott, men det er et konkret forslag til tiltak som vil forsterke regionens tilbud og  kjente styrker og profil.

Vi vet fra andre plasser i Norge at man har samlokalisert barnehager og SFO lokaler i friidrettshaller, slik at barna har enkel tilgang til fysiske aktiviteter. For friidretten betyr det at vi vil kunne avholde friidrettsskole langt oftere og ta imot flere barn.

Et smart trekk kunne være å planlegge rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. Da vil man kunne avholde training camps for flere sportsgrener i Hønefoss og derved øke inntekter. Olympiatoppen er sprengt på kapasitet.

Vi er klar over at en slik satsning i Schjongslunden vil komme i konflikt med andre interesser, men samtidig er det viktig å spille inn at friidretten ønsker å ta del i fremtidens prioriteringer omkring anlegg i Ringerike kommune der vi kan ha interesser.

RFIK er derfor i like høy grad åpne overfor lokalisering av friidrettsanlegg i Hovsmarka eller sågar på Eggemoen, i fall dette vil være enklere å ta stilling til og kan speede opp prosessen.

Vi ønsker først og fremst et fungerende anlegg som kan benyttes på vinterstid, mener at det er viktig å få frem hvilke muligheter dette kan gi for andre enn medlemmer av friidrettsklubben. .

Derfor har vi også levert kommunen våre innspill til tiltak som skal bidra til å forbedre bruksarealene for Schjongslunden, slik at området i større grad kommer de lokale beboere til nytte.

3. januar 2019
Nickolass Jensen, RFIK leder
Tlf. 40043101
Epost: info@ringerikefik.no