Friidrettsbanen

Friidrettsstadion i Hønefoss disponeres av Ringerike friidrettsklubb. Ansvarlig for drift og vedlikehold er Ringerike kommune.

Book og bestill banetid og utstyr her >>

Anlegget er ble rehabilitetert i 2010.
Det er tartan dekke, to lengdegroper, to spydkast baner, en høydesprangsbane, kastbur, vanngrav.
Tidtakerhus og pressesekretariat.

Regler for bruk av  friidrettsbanen


Regler på friidrettsbanen i Hønefoss Idrettspark

Ringerike Friidrettsklubb (RFIK) skal kunne benytte banen uforstyrret til organisert trening, mandag-fredag 16.30 – 20.00.

Vennligst kontakt en trener/leder på plassen hvis du ønsker å benytte en bane samtidig som det foregår organisert trening.

Medlemmer av Ringerike Friidrettsklubb har alltid førsterett – også til gressmatta.

Se alltid opp før du går inn på banen og putt øretelefoner og mobil i lommen

Vis hensyn til klubbens unge eliteutøvere som trener utenfor organisert treningstid.
Det løpes nemlig veldig fort og det kastes langt med både diskos og spyd.

Velg riktig løpsfelt!

Innerbanene felt 1, 2 og 3 er forbeholdt fartsløpere
Jogging foregår i felt 4, 5 og 6 og felt 7 og 8 brukes til oppvarming eller gåturer

Er du mosjonist?

Mosjonister har lov å benytte banen, men organiserte mosjonsgrupper bes kontakte RFIK leder for støttemedlemskap som går til vedlikehold og utvikling av anlegget.
Medlemskap for voksne mosjonister koster bare kr. 200,- per år.
Les mer og meld deg inn på http://ringerikefik.no/mosjonist/

Annen bruk av friidrettsbanen og gressmatta, skoler, lag og bedrifter

All organisert trening som foregår utenfor regi av Ringerike Friidrettsklubb krever skriftlig tillatelse fra RFIK leder og Ringerike Kommune i fellesskap.
Bruk av banen for inntektsgivende formål, betalte gruppetimer, løp med startgebyrer, publikumsbetaling og andre sponsorbanner enn RFIKs sponsorer krever avtale.

Det er ikke lov å benytte banen eller organisert trening uten avtale

Det er Ringerike kommune, som sammen med RFIKs styre som bestemmer hvem som kan benytte banen, når, og til hva. Banemannskapet i Hønefoss Idrettspark kan, på vegne av Ringerike kommune, og RFIK leder bortvise og nekte uautorisert bruk.

Kontakt info@ringerikefik.no eller tlf 400 43 101 hvis du er i tvil
Utstyr

Klubben råder over Lynx tidtaker anlegg til bruk for godkjent tidtaking, samt fotosellebasert utstyr til treningsbruk og testing.
Ut over standard friidrettsutstyr til avvikling av stevner har klubben et mindre utvalg av utstyr for spenst, styrke, teknikk og fartstrening, herunder sleder, spensthekker, strikker og overfartstrinse.

Vi har PA anlegg til bruk for stevner og arrangement slik at hele stadion kan høre speaker og det kan avspilles musikk.

Leie av utstyr og lån av bane

Bestill og betal her

Kommersiell bruk av bane og klubbens utstyr krever leieavtale med Ringerike Friidrett.
Prisen per arrangement er 1500 kr. + timespris til nøkkelansvarlig (590,- timen).
Skolene i regionen kan låne utstyr og bane til 1000 kr per dag.Det er ikke lov å sette opp plakater eller reklame på bygninger og gjerde uten avtale med Ringerike Friidrettsklubb.

Kontakt RFIK leder Nickolass Jensen på info@ringerikefik.no eller tlf 40043101 om du har behov for å leie utstyr eller ønsker å bruke banen til egne aktiviteter.
HBK avholder både kamper og stevner på stadion så ikke alle arrangement står i kalenderen til Ringerike FIK.

All bruk av banen, samt oppheng av plakater, flyers og annen reklame på området skal godkjennes av Ringerike Friidrettsklubb.
Overtredelse vil bli bøtelagt med fjernings og administrasjonsgebyr på kr. 1500,-