Friidrettsbanen

Friidrettsstadion i Hønefoss disponeres av Ringerike friidrettsklubb. Ansvarlig for drift og vedlikehold er Ringerike kommune.

Anlegget er ble rehabilitetert i 2010.
Det er tartan dekke, to lengdegroper, to spydkast baner, en høydesprangsbane, kastbur, vanngrav.
Tidtakerhus og pressesekretariat.

Utstyr

Klubben råder over Lynx tidtaker anlegg til bruk for godkjent tidtaking, samt fotosellebasert utstyr til treningsbruk og testing.
Ut over standard friidrettsutstyr til avvikling av stevner har klubben et mindre utvalg av utstyr for spenst, styrke, teknikk og fartstrening, herunder sleder, spensthekker, strikker og overfartstrinse.

Vi har PA anlegg til bruk for stevner og arrangement slik at hele stadion kan høre speaker og det kan avspilles musikk.

Leie av utstyr og lån av bane

Kommersiell bruk av bane og klubbens utstyr krever leieavtale med Ringerike Friidrett. Prisen per arrangement er 1500 kr. + timespris til nøkkelansvarlig (590,- timen).
Skolene i regionen kan låne utstyr og bane til 1000 kr per dag.

Kontakt RFIK leder Nickolass Jensen på info@ringerikefik.no eller tlf 40043101 om du har behov for å leie utstyr eller ønsker å bruke banen til egne aktiviteter.
HBK avholder både kamper og stevner på stadion så ikke alle arrangement står i kalenderen til Ringerike FIK.

All bruk av banen skal godkjennes av Ringerike Friidrettsklubb.