Ønsker du friidrettshall på Ringerike? Bli med på reisen.

Vi er på jakt etter flere aktive samarbeidspartnere, støttespillere og sponsorer, da 2020 og årene fremover kommer til å by på spennende og nye utfordringer for Ringerike Friidrettsklubb.

Hva er våre planer for sesongen 2020-2021 og frem? Punkt for punkt:

Friidrettshall på Ringerike
Vi har en langsiktig plan som inneholder et innendørs friidrettsanlegg på Ringerike. Et slikt prosjekt krever at klubben har støtte, kapasitet og ressurser, og kan ikke gjennomføres uten samarbeidspartnere og vilje.

Vi drømmer om ferdigstilling i 2025, en dato som er mulig om nok aktører går sammen. Et innendørsanlegg er nødvendig for å kunne skape en sosial og kulturell storstue, der både bredde og stortalenter kan møtes og føle seg velkommen.

Det er også nødvendig hvis man skal tiltrekke seg de beste trenerkapasiteter på permanent basis.
Se denne prosjektbeskrivelsen og ta kontakt hvis du er interessert i et samarbeide.

En innendørs arena for friidrett: Ringerike Athletix Arena skal være et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere og breddeidrett, som kan benyttes av skoler, bedrifter og til basistrening og prestasjonstesting for flere idretter. Et anlegg som dette kan enten være et næranlegg og plasseres i Hovsmarka eller et større anlegg som plasseres på Eggemoen, med de rette samarbeidspartnere. Vi søker proaktive samarbeidspartnere som ser muligheter. Last ned prosjektbeskrivelse.

Nytt tidtakerhus med sekretariat og speakerrom på stadion i Hønefoss Idrettspark (midlertidig løsning er satt opp i 2020, i gammel brakkebygg)
Vi, eller Ringerike kommune vil trenge ekstra midler til en ny tidtaker bua og nytt tidtakerutstyr, da den gamle tidtaker bua råtnet og har blitt midlertidig erstattet av et brakkebygg. Ringerike kommune har ikke midler til å bygge en ny med standard funksjon, selvom de har anleggsansvaret. Vi må derfor jobbe mot en ny løsning som er oppdatert og tidssvarende. (se http://ringerikefik.no/tidtakerhus/)

Nytt dekke på løpebanen i Ringerikshallen
Frem til vi har nytt innendørs friidrettsanlegg, vil vi behøve nytt dekke i Ringerikshallen for sunnere innetrening med bedre støtdemping. Alt for mange utøvere sliter med akilles og leggproblemer grunnet for hardt og gammelt slitt dekke.
Vi har investert i en midlertidig løsning, som er med ruller med regupoldekke . Dette er støttet av Gjensidigestiftelsen i 2018, men dette dekket er er bare 1 meter i bredden og tilsammen 40 meter. Løpebanen er 4 meter i bredden og 50 meter.

Kasttreningsfasiliteter innenndørs
Vi trenger fasiliteter for kasttrening slik at kule, diskos, slegge og spyd kan trenes innendørs. Derfor må vi sette opp kastnett og bygge kastvegg i Ringerikshallen.

En del av slikt dekkes av tippemidler, men prosjektarbeidet er krevende og tar tid. Klubben ønsker å kunne honorere en person som tar ansvar for anleggsprosjekter og som kan følge opp.

Kjøp av halltimer i Bærum Idrettspark
Vi trenger flere halltimer med konkurranselignende fasiliteter for å imøtekomme behovene hos våre ivrige utøvere. Vi skal kjøpe dette i Bærum Idrettspark der de har 200 m, 60 m, høydematte, kastnett, kulegrop, lengdegrop og stavmatte permanent.

Friidrettsskolen utvides – avholdes i Påskeferien og to ganger i sommerferien
Tradisjonelt sett har RFIK hatt fyllt opp alle plasser på friidrettskolen i sommerferien i uke 32. I fjor avholdt vi i tillegg friidrettsskole i påskeferien og i uke 26. Vi regner med at flere ønsker å delta i 2020, og ønsker å gjøre dette til alle tider opplevelse for barna som deltar. Vi har vanligvis plass til 50 barn i Påskeferien og 80 barn per uke i sommerferien. Sommeren 2020 ble en untaksår pga Korona. Dog var det 120 barn på friidrettsskolen fordelt på 3 ulike uker.

Bedre tiltrekningskreft på RFIKS høststevne  navneendring til det opprinnelige Ringerikslekene
Det er nødvendig å endre på konseptet for klubbens høststevne for å få bedre tiltrekningskraft overfor Oslo, Buskerud, Oppland og Akershus og det er viktig å få en mer tydelig profil i nærområdet. Høststevnet i Hønefoss har frem til 2019 har blitt kalt Sparebank1 lekene. Vi har avtalt med Sparebank1 at de ikke lengere skal være navnesponsor for å åpne opp for andre muligheter.

Vi kommer fremover til å kalle stevnet for Ringerikslekene og tar med aktiviteter for de yngste som har bredere og større underholdningsmessig verdi enn vanlige friidrettsøvelser.

 • Det vil bli hinderløp, og skattejakt for lag og familier, der andre enn de fysiske evner vil bli testet.
 • Det vil også være underholdning under arrangementet.

Tinestafett og samkjøring med norsk friidrett for bedre rekruttering
Vi samarbeider med Norsk Friidrett omkring Tinestafetten for bedre samkjøring av informasjon rundt rekrutteringstiltak. Vi ønsker også å å jobbe mot en felles friidrettsdag for skolene i Hønefoss Idrettspark og flere friidrettsaktiviteter i skolenes idrettstimer.

Treningssamlinger og workshops med høyt nivå
Vi vil avholde 2 større årlige treningsarrangementer og workshops med noen kjente trenere og toppidrettsutøvere (på globalt nivå). Dette trenger ikke være utelukkende for friidrettsutøvere fra Ringerike og skal tilbys andre idretter som holder til i regionen.

Støtte og fasilitetering av prestasjonsgrupper
Vi ønsker å gi bedre treningsmuligheter for våre beste utøvere via prestasjonsgrupper på tvers av klubbtilhørighet, og vil sende våre mest ivrige utøvere på flere samlinger utenfor Ringerike.

Utvikling av klubbledelse og trenerkompetanse
Klubben satser på å oppkvalifisere egen trenerkompetanse og klubbstyring. I 2020 har klubben planlagt følgende kompetanseutviklingstiltak

 • 10 ungdommer som gjennomfører aktivitetsleder kurs
 • 8 foreldre, trenere og ungdommer som gjennomførere Atletixs instruktør kurs
 • 3 ungdomstrenere som gjennomfører trener 1 kurs.
 • 2 voksne trenere som gjennomfører trener 2 kurs
 • 1 hovedtrener som gjennomfører trener 3 kurs
 • 4 trenere på trenerseminar
 • 15 foreldre og trenere på foredrag med Gjert Ingebrigtsen
 • 3 ungdommer på ungdomslederkurs
 • 6 foreldre og ungdommer på dommerkurs

Vi skal jobbe fokusert og målrettet med klubbutvikling og med press mot kommunen for å få bedre anleggsfasiliteter, dette trenger vi støtte til.