Vi har laget en liten huskeseddel med info til de som skal på stevne for første gang. (lånt fra bla. Sturla og Tønsberg IF).

Last ned, skriv ut og les sammen med de som skal på stevne i god tid.

De første gangene er spesielt oppvarmingen oftest en utfordring for de yngste.

Vi har derfor også laget et oppvarmingsprogram, som kan benyttes som veiledende hjelpemiddel for både foresatte og utøver de første mange gangene. Vår erfaring er at dess flere rutiner som blir kjørt inn fra start, dess mer trygg blir utøveren.

Alle utøvere vil ha gått igjennom dette på trening.