Fordeling av treningstider på gressbanen og friidrettsbanen som følge av flommen i Schjongslunden

Ringerike Idrett og aktivitetsråd har fordelt tidere på gressbanen innenfor friidrettsbanen som følge av flommen i Schjongslunden.

Vi selvfølgelig forståelse for situasjonen for alle idretter som har aktivitet i Schongslunden har disse dager.

Dette har mest gått ut over hockey klubben men også HBK og fotballen er hardt rammet da den viktigste kamp og treningsbanen ikke er tilgjengelig – banen bak hockey hallen som benyttes av alle ungdomslag (12 år og oppover).

Det er ikke tilgjengelige kampbaner andre steder i distriktet, så for å få gjennomført kamper så må disse flyttes til gresset på idrettsbanen.

RFIK har tilgang til friidrettsbanen og gresset på følgende tider:
Mandag, onsdag og fredager 15.00-21.00.
Tirsdager og torsdager 15.00-17.00.

HBK har banen på tirsdag og torsdag 1700-2100.
I disse periodene gjennomføres det kamper som i utgangspunktet skulle vært gjennomført på HBK banen.
Dette betyr også at det ikke bør foregå løping på rundbanen i disse tidsrom da det vil være kryssende trafikk. Kast er ikke mulig.