Eirik har vært medlem i 50 år! Litt småplukk fra 2016 avslutningen

Årets RFIK avslutning ble avholdt i kveld 30. november, på Kartverket, og det ble spist kake, drukket kaffe og delt ut premier for årets innsats. Vi har ikke fått inn tekst eller samlet alle fotos, men deler her litt av det som er klart og fotografert med mobilen. Dere som fikk tatt noen gode gruppefotos kan sende til nickolassjensen@gmail.com;).

Her er årets blide rekrutter sammen med trener Vilde og trener Anders.

20161130_184148

Alle utøvere fikk tildelt en skobag for oppbevaring av det viktigste for de fleste: Skoene;)

20161130_184330

Det ble delt ut Bronse, Sølv og en enkelt Gull nål og vi vil presentere listen med poeng fra klubbens medlemmer her innen kort tid.

Her er de jenter som fikk flest poeng i trekamp.

20161130_190955

Og her er de gutter som fikk flest i trekamp (en var ikke tilstede).

20161130_191427

Det ble også tildelt premie for ny klubbrekord i hekkeløp for gutter 10 år.

20161130_191602

Årets RFIK jente og RFIK gutt.

Årets RFIK Jente og RFIK Gutt: Hannah og Valentin

Våre flinke trenere: Nils, Anders, Vilde og Elling.

20161130_192537

Dessuten fikk Eirik Jørgensen en hedersbevisning for å ha vært medlem i Ringerike Friidrettsklubb i 50 år. Vi takker for engasjementet!
20161130_192550

Til slutt var det en appell til alle medlemmer om at styret trenger nytt blod. Helt presis trenger vi fire nye styremedlemmer som kan ta over staffetten. Vi kan bare oppfordre de som er interesserte i å delta aktivt til å stille opp. Med eller uten movemberbart;)

20161130_192617

Dessuten sendes en stor takk til styreleder Hanne Karine Gaarud for en meget stor innsats med koordinering og administrasjon ved de fleste stevner og aktiviteter igjennom året inklusive dette arrangementet. Hanne går også av som styreleder etter en kjempeinnsats gjennom flere år.

På vegne av foreldre og utøvere.

Nickolass Jensen