Den motiverte utøveren – den norske modellen for talentutvikling

Talentutviklingsmodellen

Norges Friidrettsforbund jobber etter en talentutviklingsmiljømodell som handler om positiv læring og helhetsutvikling, det er denne vi deler her.

Denne modellen baserer seg på Kristoffer Henriksens forskning om talentutvikling i et økologisk perspektiv. Du kan se modellen i illustrasjonen over. For å visualisere hva dette handler om har friidrettsforbundet laget ti videoer; en til hver av de omtalte elementene. Videoene og modellen er tenkt so verktøy for klubber, trenere, ledere og foreldre. Ta godt imot og bruk «Den motiverte utøveren» i treningshverdagen.

Norges Friidrettsforbund jobber etter en talentutviklingsmiljømodell som handler om positiv læring og helhetsutvikling. Det er forsket mye på gode utviklingsmiljøer, og vi i NFIF baserer vår filosofi på helhet, positiv læring og betydning av gode relasjoner i et mestringsmiljø. NFIF har som ett av hovedmålene i strategisk plan å vinne medaljer i internasjonale seniormesterskap.

For å illustrere hvordan vi tenker, har vi laget en talentutviklingsmiljømodell som baserer seg på Kristoffer Henriksens forskning om talentutvikling i et økologisk perspektiv.

Denne modellen underbygger betydningen av et godt fellesskap og den har mange viktige punkter for å danne en forståelse av hva som er helhetlig utvikling av et talent og hva som kreves av miljøet rundt.

1. Ingen er viktigere enn andre i gruppa og alle blir sett.

2. De beste er med på trening og det er nærhet mellom de unge og de beste.

3. Vi er nysgjerrige og åpne for å lære av hverandre.

4. Miljøet utenfor idretten anerkjenner at utøveren satser.

5. Helhetlig utøverutvikling er også å ta hensyn til livet utenom og etter idretten.

6. Allsidig og variert trening er mer gøy og skaper robuste utøvere.

7. Det oppmuntres til å prøve nye og kreative løsninger og at utøver tar selvstendige valg som også er bra for gruppa

8. Vi er tålmodige og tar ett steg av gangen og hvert steg er en mulighet for gode opplevelser og læring.

9. Alle i miljøet må ha felles forståelse av hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit.

10.Vi skaper en trygg og inkluderende arena, hvor aktiviteten baserer seg på mestring, idrettsglede og sunnhet.

For å visualisere og utdype hva dette handler om har friidrettsforbundet laget ti videoer; en til hver av de omtalte elementene.

Klikk på banneret for å gå til den aktuelle videoene

1MOU2.png

2MOU.png

3MOU.png

4MOU_NY.png

5MOU.png

6MOU.png

7MOU.png

8MOU.png

9MOU.png

10MOU.png