Møtet ble av avholdt digitalt på https://whereby.com/rfik
Ved RFIK videomøter, husk alltid å sjekke lyd og bilde før du går inn i rommet. Husk å bruke muteknappen når vi er samlet.

Last ned signert protokoll fra RFIK årsmøte 2021


Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkalling
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Årsmelding for 2020
 9. Regnskap 2020 med økonomisk beretning, revisor/regnskapsførers kommentar, samt kontrollutvalgets beretning/kommentar
 10. Behandle innkomme forslag
  1. Styremedlemmer og trenere med familie får dekket medlemskontingent det året de påbegynner på hverv. Med virkning fra 2021.
  2. Trenere og instruktører som ikke har betalt kontingent for kalenderåret 2020 vil få ettergitt skyldige beløp.
  3. Ungdommer og barn i alderen 6-19 år, bosatt i Ringerike, Jevnaker og Hole som samtidig er medlem i et annet sportslag eller sportsklubb betaler 300 kr i medlemskontingent per år. Dette som forsøksordning i 2021 og 2022. Medlemskap gir samme rettigheter som andre medlemmer. Regionens klubber og lag informeres om dette.
  4. Barn som melder seg på friidrettsskolen blir samtidig medlem av klubben for resten av kalenderåret og vil bli oppfordret til fortsatt medlemskap påfølgende år.
  5. Medlemmer i aldersgruppen 6-12 år skal alltid tilbys rabatt på klubbens årlige friidrettsskole.
  6. RFIK styret tildeles mandat til å selv velge kasserer etter årsmøtet eller å sette ut kasserer jobben til profesjonell regnskapsfører
 11. Fastsette medlemskontingent
  Rekrutter (til og med 11 år) kr. 600,-

Aktive (fra 12) kr. 1000,- (justert fra 11 år)

Familie kr. 1.500,-

Senior A: kr. 200,- (uten løpspåmelding og RFIK t-shirt)
Senior B: kr. 1000,- (Inkl. 5 lokale løp + RFIK t-shirt)

Støttemedlem kr. 200,-

 1. Handlingsplan for 2021
 2. Budsjett 2021
 3. Behandle RFIKs organisasjonsplan
 4. VALG av leder, nestleder, 4 styremedlemmer, en ungdomsrepresentant, minst en vara, kontrollutvalg med 2 personer og en vara og valgkomite med 2 personer og en vara.
  Følgende går ut av styret:
  Mattis Hamborg (Politiattest ansvarlig)
  Mireille Gonin (Kasserer)

Innstilt:
Leder: Nickolass Jensen
Nestleder: Stephan Knestang
Styremedlem: Stine Alme
Styremedlem: Mona Kongshaug
Styremedlem: Taran Sortdal Volden
Styremedlem: Brit Elna Hagen
Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Julie Therese Alme

Forslag til vara forungdomsrepresentanter:

Vara 1:Valentin Jensen
Vara 2:Maria Hella Voje Heieren
Vara 3:Oliver Kjos
Vara 1:Molly Burdal Vogter

Forslag til vara for styremedlemmer

Vara 1: Heidi Melby
Vara 2: Marcus Andre Gustavsen Nysveen
Vara 3: Gabril Waagaard

 1. Evt (innkomne forslag)