Innendørs friidretthall eller flerbruksanlegg på Ringerike?

Dette er en utdyping av artiklen som var på trykk i Ringerikes blad papirutgave 3. januar og på Ringblad.no, 2. januar 2019.

Last ned prosjektbeskrivelsen for Ringerike Atletix Arena, en regional friidretshall.

Ringerike Friidretssklubb har i dag ikke noe anlegg som dekker de mest basale behov for tidssvarende og adekvate treningsforhold året rundt. Om vinteren trener klubbens ungdomsutøvere med base i Ringerikshallen, der vi har en handballhall, isglatte stier og veier rundt hallen, en 4 meter bred og 50 meter lang løpebane og en nedlagt Squashhall som treningsarena.

Vi utnytter dog dette så godt vi kan og har planer om utvikling av klubb og fasiliteter i perioden 2020-2025 der vi satser på å ha ferdig et nytt innendørs friidrettsanlegg på Ringerike.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Hønefoss Arena mottok tippemidler som tilskudd til friidrettsanlegg ved å anlegge en 75 m løpestripe i et gangareal, som det er helsefarlig og invaliderende å ta i bruk for en vanlig friidrettsutøver. Dette er i mild forstand et utrykk for dårlig planlegging, og groft antydet på grensen til triksing med støttemidler.

Friidrettsklubben har i dag ikke tilgang til anlegg som kan benyttes til avvikling av arrangement i 6 måneder av året.

Dette går ut over både rekrutteringsevne, fastholdelse og muligheter for å skape samlende aktiviteter året rundt. Det svekker konkurranseevnen til klubben.

Dette er en problemstilling som Ringerike Friidretssklubb deler med de nærmeste friidrettsklubber i nabokommunene, der andre idretter har første prioriteter rundt anlegg. Klubben ønsker et anlegg som kan benyttes ofte og deles med andre lag.

Mange i klubben har lenge drømt om et friidrettsanlegg i Schjongslunden, men ser at det vil komme i konflikt med de som ønsker å bevare de grønne områder og især fotballen, med mindre man tenker meget stort og lager en hall slik som Bærum Idrettspark.

Derfor er vi også positive til plassering enten i Hovsmarka som av Ringerike Idrettsråd er pekt på som kommunens mest sannsynlige førstevalg, eller alternativt på Eggemoen der en tverrkommunal flerbrukshall kan bli utviklet som en del av et større rekreativt tilbud med tilgang til turstier, utendørs treningsfasiliteter og god infrastruktur i samarbeide med Jevnaker kommune.

Det er fire viktige rammevilkår som må dekkes for at det kan kalles en friidrettshall

1. Det må være minst fire baner og 200 meter med doserte, permanente svinger.

2. Alt tungt, fast utstyr som stav- og høyde-utstyr må stå permanent ute.

3. Det må være ni meter over stav og permanente kasttreningsmuligheter.

4. Hallen måtte kunne romme 1000 tilskuere for å huse norske mesterskap med alle disipliner.

Anlegget skal følge International Association of Athletics Foundation (IAAF-manual) samt overholde bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013.

For at hallen skal være attraktiv for RFIK må følgende være tilstede:

  • 1 jogge- og oppvarmings bane på utsiden
  • 60 m med 6-8 sprintbaner
  • 2 stk. lengde/tresteg baner med sand grop for trening
  • Mulighet for flerbruksflate for ballspill (ikke handball pga. klister).
  • Det bør legges inn en 100 m bane som kan benyttes til friareal for andre idrettsgrener utenfor friidrettens kjernetid (det er ganske få i Norge så en slik vil kunne øke mulighet for å avholde arrangement og tiltrekke brukere)
  • Styrketreningsfasiliteter/treningsrom må være integrert i bygget
  • Lager og utstyrsrom som kan låses
  • Sekretariat og tidtakeranlegg bekvemt plassert med god oversikt over anlegget
  • Garderober, toaletter, sosialt rom, tekniske rom/trapp/heis/gangareal
  • Cafe og kiosk fasilitet som kan benyttes av arrangører ved arrangement

Viktige poenger for å kunne dekke grunnleggende behov hos lokalbefolkning:

Hallen bør kunne tas i bruk av enkeltpersoner uten om lag på fastlagte tider, mot betaling for nøkkelkort og tilgang. Dvs. at man bør legge til rette for brukerbetaling overfor de som ikke ønsker å bli med i noen klubb.

Da vil man kunne rette seg inn mot en stor del av regionens andre utøverer og mosjonister, som ikke er en del av de store lag. Dette vil også kunne tiltrekke nye brukergrupper.

Hallen og fasilitetene vil samtidig kunne bli benyttet av handball, hockey, fotball, volley, basket og turn, både til basistrening og testing.

Foreningen Schjongsløpene, Hytteplan sport, Ringblad og Ringeriksmaraton samt OCR Norway, vil også kunne ta i bruk et slikt anlegg og være ivrige brukere ved en plassering i Schjongslunden. Til sammen har disse et par tusen aktive utøvere.

Det finnes derfor argumenter for å plassere et slikt anlegg i Schjongslunden fremfor på andre plasser, slik som Hovsmarka eller Eggemoen.

Det er sannsynlig at en Friidrettsarena i Schjongslunden vil kunne dekke behovet til og tiltrekke flere brukere enn en hockeyhall eller en fotballhall alene vil kunne gjøre det. Samtidig er det viktig å poengtere at antallet av samtidige aktive brukere som trener i en friidrettshall, uten problemer kan komme over 100 personer (basert på observasjoner fra treningsleir i Fiidrottens hus i Gøteborg i 2018 og Bærum Idrettspark, Supersamling 2019). Dette betyr at en friidrettshall vil ha større kapasitet en en del andre planlagte arenaer i regionen.

Men RFIK ønsker ikke et slikt anlegg i Schjongslunden, hvis det skal gå på bekostning av forholdet til aktører som har andre planer og ønsker for Schjongslunden, eller hvis dette vil gå på bekostning av eksisterende grønne arealer.

Friidretten ønsker dog mulighet for å kunne bygge sitt eget miljø på et begrenset område med både utendørs og innendørs anlegg og på den måte bygge seg sterkere sammen med andre lag og organisasjoner.

Ettersom Ringerike i forveien er kjent som Norges løpsregion nummer en med både Hytteplanmila, Eggemomila og Ringeriksmaraton samt diverse mosjonsløp slik som Schjongsløpene og løp i Nordmarka, så er dette ikke bare luftslott, men det er et konkret forslag til tiltak som vil forsterke regionens tilbud og  kjente styrker og profil.

Vi vet fra andre plasser i Norge at man har samlokalisert barnehager og SFO lokaler i friidrettshaller, slik at barna har enkel tilgang til fysiske aktiviteter. For friidretten betyr det at vi vil kunne avholde friidrettsskole langt oftere og ta imot flere barn.

Et smart trekk kunne være å planlegge rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. Da vil man kunne avholde training camps for flere sportsgrener i Hønefoss og derved øke inntekter. Olympiatoppen er sprengt på kapasitet.

Vi er klar over at en slik satsning i Schjongslunden vil komme i konflikt med andre interesser, men samtidig er det viktig å spille inn at friidretten ønsker å ta del i fremtidens prioriteringer omkring anlegg i Ringerike kommune der vi kan ha interesser.

RFIK er derfor i like høy grad åpne overfor lokalisering av friidrettsanlegg i Hovsmarka eller sågar på Eggemoen, i fall dette vil være enklere å ta stilling til og kan speede opp prosessen.

Vi ønsker først og fremst et fungerende anlegg som kan benyttes på vinterstid, mener at det er viktig å få frem hvilke muligheter dette kan gi for andre enn medlemmer av friidrettsklubben. .

Derfor har vi også levert kommunen våre innspill til tiltak som skal bidra til å forbedre bruksarealene for Schjongslunden, slik at området i større grad kommer de lokale beboere til nytte.

3. januar 2019
Nickolass Jensen, RFIK leder
Tlf. 40043101
Epost: info@ringerikefik.no

Ny kretsrekord til Valentin (14) på 60 m

Lørdag 7. desember var det stevne i Nes Arena som ligger på Hvam, litt øst for Jessheim. På Ull Kisas Friidrettstevne, Låvefesten, løp Valentin raskere enn i siste helg på julestevnet i Bærum, der han klokket inn i tiden 7.47 som da var både klubbrekord for RFIK og kretsrekord for 14 åringer. Giffen ovenfor er fra oppvarmingen.

Denne gangen med en litt bedre teknisk utført start, bra reaksjonstid og rask frekvens.

Valentin  har fortsatt en del potensial på sekvensen ut av blokken og på toppfart rent teknisk, så han var veldig fornøyd med tiden.

For det raske underlaget i Nes Arena gir gode tider;)

7.36 ble den offisielle tiden i Nes Arena. Det er ny pers, RFIK klubbrekord og aldersrekord for Buskerud.

Det er faktisk også i topp ti på alle tiders norske aldersrekordliste og bare fem hundredeler fra årsbeste i Norden. Så veldig bra!

Se video nedenfor:

Julestevnet i Bærum ga mange perser og tilmed klubbrekorder til Wilma og Anna Birgitte

RFIKs unge utøvere fikk pangstart på friidrettens innendørssesong

Mange personlige friidrettsrekorder på 2019 versjonen av julestevnet i Bærum Idrettspark og hele fem nye klubbrekorder til tre ulike utøvere på samme stevne.

Det ble samtidig oppnådd så gode resultater at det rekker til Tyrvingpoengtabell gull for første gang til både Wilma Hamborg og Anna Birgitte Melbye. Tyrving gull betyr resultater i nasjonalt toppsjikte. Her kommer en kort oppsummering.

Wilma på toppen av pallen på 60 m og 600 m

Dagens «toppen av pallen», resultater var det Wilma Hamborg (11) som sto for ved å ta en dobbel og vinne nåde 60 m og 600 m ganske trygt. Wilma vant begge øvelsene med stor margin.

På 60 m løp hun 8.83 og det gir 1005 poeng og gull på Tyrvingpoengtabellen! Dette er samtidig ny RFIK klubbrekord for både inne og ute tider. Tidligere rekord har stått siden Caroline Røbech Amundsen løp 8.88 på Bislett stadion i 2001. Wilma løp 600 m i tiden 1.52.90 som også er ny RFIK klubbrekord. Tidligere rekord har stått siden 1981 og tilhørte Merethe Helene Aas. 

Anna Birgitte hoppet til klubbrekord

Anna Birgitte Melbye (11) hoppet fantastiske 1,37 i høyde og det gir hele 1022 poeng og gull på Tyrvingtabellen. Dette betyr at også Anna Birgitte har oppnådd en ny RFIK klubbrekord. Høyderekorden for jenter 11 år har stått siden 1978 der Anita Berg hoppet 1,33 m. Anna Birgitte har nå to ulike klubbrekorder, en i høyde og i 60 m hekk.

Valentin med kretsrekord på 60 m og klubbrekord i lengde

Valentin Jensen (14) klarte også å løpe inn til ny pers på 60m med 7.47 og 1075 Tyrvingpoeng. Dette er samtidig ny beste tid i klubben og ny Buskerud aldersrekord. Tiden er den fjerde raskeste tiden på et innestevne i Norge for 14 åringer på alle tiders norske rekordliste. Valentin perset også med 5.60 i lengde, som også er ny RFIK klubbrekord tidligere rekord hadde Marius Nøkleberg med 5.56 og denne hadde stått siden 1987. 

Jevnt og bra konkurranse mellom Iver og Dennis 

Dennis Lukkedal(12) fikk 1.52.92 på 600 m, og ble slått på målstreken av Iver Johan Andreassen-Holm (12) som løp inn til 1.52.76. Begge med nye og veldig gode perser. De løp fornuftig hele veien i årets aller raskeste 600 m heat i G12 klassen i år, der vinneren kom inn på den ganske ekstreme tiden 1.33.77, en tid som gir hele 1137 Tyrvingpoeng.

Personlige rekorder til Joseph og Øyvor

Joseph -Justus Jonas Monteiro (14)  perset også på 60 m med 8.26 og på 200 m med 28.37. Øyvor Audunsdatter Tingleff (12) fikk en fin plassering på kule med 8,39 m og deltok også på 60 m.

Sander Orø Olsen, som bare er 8 år løp en flott 600 m tid, og Yulieth Hagen på 10 år deltok på de fleste øvelser.

Innendørs friidrett frem til Påske

Julestevnet 2019 var en fantastisk pangstart på årets innendørs sesong, og det kommer til å være mange gode muligheter for RFIKs utøvere på de mange innendørs friidrettsstevner som avholdes på Østlandet, frem til Påskeferien begynner.

Husk at Ringerike friidrettsklubb trener mandager og onsdager i Ringerikshallen, og at det er mulig å komme og prøve seg. Barn, ungdom og voksne er velkomne.

Anna Birgitte på høyde
Anna Birgitte på høyde

Wilma og Anna Birgitte
Wilma og Anna Birgitte

Dennis og Iver
Dennis og Iver


Joseph til start på 200 m
Joseph til start på 200 m

Dette skjer i november og desember for RFIK ungdommer

Dette skjer i november og desember ut over vanlig trening.

Last ned og heng opp hjemme (nå med riktig årstall)

Lørdag 9/11: Fellestrening i Bærum Idrettspark, oppmøte i kafeen kl. 11.45. For 10 år og opp. Felles lunsj etterpå.

Lørdag 16/11: Fellestrening i Søndre Land Hallen, kl 12 , sammen med Søndre Land Friidrett. For 11 år og opp. Felles lunsj etterpå.

Mandag 18/11: Sesongavslutning på Statens Kartverk, i kantinen (trening utgår og vi oppfordrer til å ta med kake og kaffe, sjekk Facebook i arrangementkalenderen og gi beskjed).

Lørdag 30/11: Julestevne i Bærum Idrettspark, fra 10 år og opp. (derfor fellestrening neste helg; for å bli kjent med hallen).

Lørdag 7/12: Låvefest i Nes Arena, fra 6-9 år og opp til senior klasser. HEr er det også stafett!

Lørdag 14/12: Fellestrening kl. 12-15 med lunsj etterpå (sted ikke besluttet).

Se og bokmerk http://ringerikefik.no/stevner-og-aktiviteter/ for utfyllende info om 2020 aktiviteter.

Treningstider fremover:

Rekruttene trener mandag 17.00 -18.00.
Alle møter opp klar til å jogge ute presis klokken 17.00 medmindre det gis beskjed om annet på Facebook. Det er tre rekrutttrenere, Vilde, Maren og Marcus. De rekrutttrenere som er der kl. 17.00 vil ta rekruttene ut.

Eldste gruppe trener nå mandag 17.30 – 19.30 og onsdag 18.00 – 20.00.
Oppmøte og klar til oppvarming med sko på fra start. De som ikke løper ut har selv ansvar for oppvarming inne.

Kasttrening
Trener Terje har tilbudt seg å ta kast trening fast på fredager og mandager (17.00-18.30). Så kom på trening og gi beskjed, eller ring Terje på tlf for en avtale.

Torsdagstrening for løpegruppa
Løpegruppen avtaler tid og sted for trening torsdag mellom seg, eller trener på egen hånd.
Stephan Knestang er trenerkontakt og veileder for løpegruppa, men deltar ikke på torsdagsøkten.
Sprintere, kastere og yngre utøvere holder fri torsdag.

Fredagstrening kl. 17-19 etter avtale
Foregår bare etter avtale med trener og bare hvis det er minst to som har gitt beskjed onsdag, fordi det skal være moro. Dess flere dess mer moro for de som liker å trene mye. Det blir teknisk løpstrening, hekktrening og styrkettrening i tillegg til kasttrening på fredager hvis oppmøte. Vi har tre trenere som gjerne vil møte opp, men ikke til en tom hall.

Styrke og spensttrening i Squashallen
Det er mulighet for styrke og spensttrening i Squashhallen fra 16.00 til 22.00 på hverdager samt i helgen fra 10.00 til 21.00. Alle medlemmer over 16 år som har blitt godkjente brukere av trenere kan få tildelt nøkkel og trene på egen hånd eller i grupper. Foresatte og familiemedlemmer kan låne nøkkel. Det er depositum på 100 kr på nøkkel.

Fokus på rutiner – hjelp dine barn og trenere med å få mer tid til moro og sørg for at mobilen alltid er i vesken under trening.
I eldste gruppen sliter vi litt med at det er flere som har tillagt seg dårlige vaner og praktisk tatt aldri er klar når treningen starter, selvom de har vært i hallen lang tid før treningsstart. Det er uheldig. Snakk litt med ditt barn hjemme og spør hva de tenker om det. Hvis ditt barn ikke selv klarer å bli klar til trening på de tidspunktet som er avsatt så håper vi at du som foresatt kan hjelpe ditt barn til å bli klar.

Vi vil helst bruke mye tid på det som er moro og mindre tid på venting.

Sesongavslutningen 18/11 på Kartverket
Er for alle medlemmer med familie, med noen faste ritualer, utdeling av tyrvingpoeng, årets RFIKere, trekampresultater og årets beste resultater, samt kake, saft og kaffe som vi håper alle kan bidra med å sørge for det blir nok av. Ikke treningsklær den dagen.


Lurer du på noe eller kan ta med kake så legg igjen en beskjed i Facebook gruppa vår: https://www.facebook.com/groups/429901573727210/

Fotogalleri fra Sparebank1Lekene 2019 – fra plassen

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Har du bilder eller fotos fra stevnet så del dem gjerne med oss. Send en melding til info@ringerikefik.no

Resultater fra Sparebank1 Lekene 8. september

Gutta på premiepallen med maskotten

Her er alle resultatene samlet.

Raskeste 30 m tidene som ble målt med fotoceller var Sebastian Berntsen fra Tønsberg (4.22) og Ina Norheim Høverstad fra Sturla (4.74). 

sparebank1

Sparebank 1 Lekene 2019 den 8. september

Alexander Tomala, Valentin Jensen og Viljar Kjølstad Wikjord

Ringerike FIK ønsker dere velkomne det årlige Ringerikslekene i Hønefoss Idrettspark. Stevnestart kl. 10.00

Det er nå meldt på 110 utøvere fra 18 friidrettsklubber.

Tilsammen 77 øvelser

Se alle resultater fra Sparebank1 Lekene 2019 her

Tidsplan for alle øvelser

Startlister (per 5/9 kl. 20.52) (vi har mottatt en del etteranmeldinger siden og legger opp oppdaterte startlister lørdag ettermiddag)

Funksjonærinformasjon (for dere som skal hjelpe til)

Første gang på stevne?
Her har vi samlet gode tips og råd til alle som er nye friidrettsutøvere på stevne >>

Felles oppvarming for de yngste kl. 9.30 for alle klubber!
Det blir arrangert felles oppvarming for rekrutter kl. 9.30 ved RFIK rekrutt trener Marcus som sørger for en morsom og hyggelig stat på stevnet . Vi oppfordrer alle i alderen 6 -10 år om oppmøte ved sørenden av stadion ved benkeområde og porten til friidrettsbanen.

Vi synes det er hyggelig om dere fra tilreisende klubber henger dere på slik at kidsa kan bli med i fellesskapet fra dagens start. Da kan de voksne kanskje hjelpe til på andre plasser. Vi  «leverer» barna ved kastbanen kl. 9.50 der det er opprop. Her er det igjen lov for foreldre å bli med:)

Øvelser med påmeldte deltakere:
6-9 år: 60m, liten ball, lengde
10 år: 60m, liten ball, lengde
11-12 år: 60m, 200m, 60mhk, 600m, lengde, kule
13 år: 100m, 200m, 600m, lengde, spyd, kule, diskos, 60 mhk
14-15 år: 100m, 200m, 800m, lengde, høyde, spyd, kule, diskos
G16: 1500 m
MS: 100m, 200m, 400m

Vi avholder også uoffisielt ringeriksmesterskap i 30 m målt med fotoceller og har fine premier til den raskeste mann og kvinne. Beste tid av tre forsøk noteres.

Vi avholder denne øvelsen på motsatt langside i «oppvarmingsområdet», slik at denne korte sprinten utføres som en del av oppvarmingsrutinen når det passer den enkelte utøveren. Det er satt opp to startblokker slik at man kan teste seg mot andre, men bare den raskeste tiden per løp blir målt. Man kan løpe alene om man vil. Øvelsen er åpen fra kl. 10 til siste sprintøvelse er gjennomført. Det er gratis å delta.

Premiering

Det er deltakerpremie til alle opp til 12 år. Dernest 1/3 del premiering.

Det opprettes en pers-bøtte ved kiosken og tildeles premie til vinner av loddtrekning. (Når man får personlig rekord i en øvelse kan man skrive ned resultat og navn på en papirlapp og legge den i en bøtte).
Trekning hver time. Vinnere annonseres over høytaleranlegget.

Premiesponsorer

Sparebank1 Ringerike/Hadeland er vår stevnesponsor og leverer deltakerpremier til alle utøvere opp til 12 år og pallplasseringer til resten.

Gladehjul har bidratt med startnummertrekningsgave, som trekkes ut blant alle startnumre kl. 13.00 på plenen (Polar M 400 Plusklokke med pulsbelte, gps og vanlig klokke, i rosa).

Fuel of Norway leverer gaveposer med sportsernæring til vinnere av 30 m sprint og to persbøttetrekninger.

Sparebank1 logo

Kiosk hele dagen med grillmat, frukt, kaffe, is og kake
Ringerike FIK har kiosk med salg av frukt, grillmat, kaffe, kake, brus og is og vi tar imot Vipps og kontanter.
Ringerike Friidrett har Vipps nr. 533409 – skriv det ned.

Oppvarming i Schjongslunden og motsatte langside
Det er rikelig med gressbaner rundt stadion. Schjongslunden byr på fin avmerket sti (merket hver 200 m) langs elven for en passende oppvarmingsrunde i grønne omgivelser. Dette er på løypen til Schjongstesten (1700 m i kontrollmålt løype) som arrangeres 22. september.

Sjekk ut løypekart her

Dette er også mulig med oppvarming på langsiden motsatt tribunen når det ikke løpes 600, 800 og 1500 m.

Startlister
Henges opp utenfor sekretariatet bak tribunen (i sørenden av stadion).

Når det gjelder 100 m og 200 m er heat basert på resultater i statistikken.

Resultatformidling
Henges opp utenfor sekretariatet bak tribunen (i sørenden av stadion). Vi har dessverre ikke anledning til å publisere resultater online på dagen.

Opprop
10 min før start ved øvelsesstedet (ingen avkryssing, men avhenting av startnummer ved kiosken i god tid)

Det kan forekomme kollisjoner for enkeltutøvere som er påmeldt i mange øvelser. Gi beskjed hvis du ser at noen blir problematisk for deg og dine.

Dommerne er fleksible med tanke på forsøkene i tekniske øvelser.

Forsøk tekniske øvelser
Rekrutter – 12: 4 forsøk
Fra 13 år: 6 forsøk

Parkering
er gratis på området rundt AKA stadion og i Schjongslunden.

Startkontingent
kr 110,- pr. start. Etteranmelding kr 150,-

Kontingenten betales til kontonummer: 2280 08 25672 mrk rfikstevne2019+klubb eller navn.P

Kontakt oss:
Epost til sekretariatet: littsentute@ringerikefik.no
Facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/2272962709486945/

Stevneleder: Nils Julius Olsen, tlf. 975 22 240
Sekretariat: Heidi Melbye, tlf. 992 37 125
RFIK leder: Nickolass Jensen, tlf. 400 43 101 (er i tidtakerbua under stevnet

Ordinær påmeldingsfrist var 1. september.
Etterpåmelding på alle tekniske øvelser og i heat der det er plass er nå bare mulig ved oppmøte på stadion på stevnedagen mellom kl. 9.30 og 10.00 direkte til sekretariatet.

Tidskjema for Sparebank1 lekene 8. september

Sparebank1 lekene - Friidrettsstevne i Hønefoss

Versjon 2.0 – lagt ut 5. september kl. 16.27. Med forbehold om endringer

Startnummer hentes i Kiosken (sett kryss på listen med navn ved avhenting )

Opprop 10 min før start ved øvelsesstedet med startnummer påfestet.

Tid Løp Hopp Kast
10:00 60 m hekk J 11 Høyde J 15 Lengde G 14 – G15 Liten ball– rekrutter (6-9) Kule J 14- J16, Funksjh.
10:05 60 m hekk G 11    
10:10 60 m hekk J 12    
10:15 60 m hekk G 12    
10:20 60 m hekk J 13- J14    
10:25 60 m hekk G 13    
10:30     Liten ball G 10
10:45 60 m rekrutt (4 heat) Høyde G 14 – G15 Lengde G 12 – G 13 Kule J 11 – J 13
   
11:05 60 m J 10 (2 heat)    
11:15 60 m G 10 (2 heat)    
11:25 60 m G 11    
11:30 60 m G 12 Lengde Rekrutt G/J (6-9) Liten ball J 10
11:35 60 m J 11    
11:40 60 m J 12    
12:00 100 m G 13   Kule G 11 – G 12 Spyd J13 – J14
12:05 100 m G 14 -15    
12:10 100 m MS    
12:15 100 m J 13 – 14 Lengde J 11 – 12  
12:20 100 m J funksjh.      
12:30 1500 m Gutter    
12:50 200 m G 12 – G 13    
12:55 200 m G 14 – G15    
13:00 200 m J 12 Lengde J 10 Diskos J alle klasser
13:05 200 m J 14    
13:15 200 m MS   Spyd G alle klasser
13:35 600 m G 11 – 12    
13:45 600 m J 11 – 13 Lengde G 10  
14:00     Diskos G Alle klasser
14:30 800 m J 14 Lengde G 11  
14:45 800 m G 15   Kule G 13 – 14
15:00 400 m MS Lengde J 13 – J 14 og Funksjh  

Det kan forekomme kollisjoner for enkeltutøvere som er påmeldt i mange øvelser.
Dommerne er fleksible med tanke på forsøkene i tekniske øvelser.

Forsøk tekniske øvelser:

Rekrutter – 12: 4 forsøk

Fra 13 år: 6 forsøk

Skade eller smerte?
Førstehjelpsbag finnes i kiosken

Lerøylekene på Hamar ga ny klubbrekord på 60 m og gode spyd resultater

Hamar IL & FIK Orion, og Norges Friidrettsforbund hadde i helgen  den 31.8-1.9 invitert friidrettsutøvere fra Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold til årets store friidrettsbegivenhet for 13-14 åringer.

Etter to dager med konkurranser under vekslende værforhold, endte Buskeruds utøvere, på en flott andreplass.

Ringerike Friidretts to eneste deltakere var Valentin Jensen og Maria Hella, og de klarte seg begge så bra som vi hadde håpet på.

Maria vant sølv på spyd

Maria Hella, som også spiller handball hadde reist hele veien oppover til Hamar, med både hunder og mamma, for å bli med på en øvelse: Spydkast. Hun kastet litt over 34 meter og vant dermed en trygg og fortjent sølvmedalje.

Maria Hella Voje Heieren
Maria har nå stabilisert seg og kaster jevnt over 30 meter

Valentin Jensen, som vant 5 bronsemedaljer i fjor, sto vel egentlig for helgens overraskelse ved å ta sitt første landsdelsmesterskap i nettopp spyd, selv om spyd er en sekundær øvelse.

Siste individuelle øvelsen var spyd for G14, som Valentin vant med et kast på over 37 meter

Han kastet rundt 37 meter og det var nok til å ta gull.

Valentin raskest på de første 30 meter – men 9 hundredeler fra gullet på 60 meteren.

Valentin ledet de første 35 meter av G14 60 m finalen (nr. 101 i rød trøye)

På 60 m vant Valentin sølv med tiden 7.54 og her ledet han løpet de første 40 meter foran Nordens raskeste 14 åring, Sebastian Berntsen, som kom seg sterkt på slutten og vant med 9 hundredeler i tiden 7.45.

Sebastian Berntsen i blå trøye har vunnet alle sprint konkurranser i 2019 uten hekk i aldersklassen og er nummer to på alle tiders norgesrekordliste på 60 m de seneste to årene, så han var favoritt på forhånd. 9 hundredeler tilsvarer sirka 85 cm margin.

Tiden 7.54 er ny RFIK klubbrekord, og med dette har Valentin inntil nå RFIK klubbrekorder på sprintdistansene 60 m, 80 m, 100 m og 200 m for 14 åringer.  I tresteg ble det til Bronse med 10.42, i kule ble det Bronse med 10.05 og lengde ble det «kun» til 4.77 og en 4. plass. Grunnen til «kun» er at Valentins korteste lengdehopp under Elvelekene i Drammen i august var 5,20. Det hadde gitt en andreplass her på Lerøylekene

Fin helg med mye samvær på tvers av alder og kjønn

Som alltid var det hyggelig å se at ungdommen på tvers av klubber, årganger og kjønn bli bedre kjent med hverandre over en helg i tett samvær. Jeg håper at Ringerike til neste år har flere utøvere som vil gjøre sitt til å bli en del av gjengen som blir invitert med til landsdelsmesterskapet i friidrett for 13 – 14 åringer.

I neste helg, søndag 8. september avholder Ringerike Friidrettsklubb årets høststevne, Sparebank1 lekene på friidrettsbanen i Hønefoss Idrettspark. Folk som blir på Ringerike inviteres ned for å heie på rekruttene, den lokale ungdommen og se våre beste talenter i aksjon på nært hold.  

Vi ses på trening!