Ringerikslekene 2020 med Kretsmesterskap dag 1, 13. september

Hønefoss Idrettspark: Friidrettsbanen i kveldslys

Ringerike FIK ønsker dere velkomne det årlige Ringerikslekene i Hønefoss Idrettspark. Stevnestart kl. 10.00

Vi forventer omkring 100 påmeldte utøvere fra rundt 15 friidrettsklubber.

Stevnet skal avholdes i tråd med Norsk Friidrettsforbunds regler og rutiner for smittevern på gjeldende tidspunkt.
Vi ber om at hver klubb sender en epost med oversikt over utøvere samt trenere som skal ha tilgang til stadion og tribune til info@ringerikefik.no – senest 8. september, med emnefelt: Stevnedeltakerer på Ringerikslekene.

Vi har ganske mye plass rundt friidrettsbanen Hønefoss Stadion, men vil forbeholde tribuneplassene under tak, til trenere og utøvere som ikke har avsluttet sine øvelser.

Dog har vi valgt å ikke avholde rekruttstevne pga situasjonen rundt smittevern. Dette for å unngå alt for mange i aktivitet samtidig.

Lenke til resultater kommer her:
Lenke til tidsplan og heatoppsett kommer her:
Lenke til startlister kommer her:

Funksjonærinformasjon (for dere som skal hjelpe til)

KM Øvelser :
11-13 år: 200m, 60 mhk, 1500m (bare 13 år), høyde, 3steg(jenter)/lengde(gutter), kule(jenter)/spyd(gutter), diskos, 1000MG. (liten ball for 11 og 12 årsklassen)
14 år: 100m, 60/80mhk(jente/gutt), 1500m, høyde, 3steg(jenter)/lengde(gutter), kule(jenter)/spyd(gutter), diskos, 2000MG
15-16 år: 100m, 100mhk, 1500m, høyde, 3steg(jenter)/lengde(gutter), kule(jenter)/spyd(gutter), diskos, 2000MG
17-19 år: 100m, 400m, 100/110mhk, 1500m, høyde, 3steg(jenter)/lengde(gutter), kule(jenter)/spyd(gutter), diskos, 2000MG

Aldersbestemt øvelsesinndeling for KM dag 1

Øvelser utenfor KM:
Spyd i alle jenteklassene
100 m og 1500 m i både menn og kvinne senior.

Vi avholder også uoffisielt ringeriksmesterskap i 30 m målt med fotoceller og har fine premier til den raskeste mann og kvinne. Beste tid av tre forsøk noteres.

Vi avholder denne øvelsen på motsatt langside i «oppvarmingsområdet», slik at denne korte sprinten utføres som en del av oppvarmingsrutinen når det passer den enkelte utøveren. Det er satt opp to startblokker slik at man kan teste seg mot andre, men bare den raskeste tiden per løp blir målt. Man kan løpe alene om man vil. Øvelsen er åpen fra kl. 10 til siste sprintøvelse er gjennomført. Det er gratis å delta.
Premie til den som slår fjorårets bestetid på 4.22!

Premiering

Det er deltakerpremie til alle opp til 12 år. Dernest 1/3 del premiering.

Det opprettes en pers-bøtte ved kiosken og tildeles premie til vinner av loddtrekning. (Når man får personlig rekord i en øvelse kan man skrive ned resultat og navn på en papirlapp og legge den i en bøtte).
Trekning hver time. Vinnere annonseres over høytaleranlegget.

Premiesponsorer

Stines fotpleie støtter med 2 gavekort til behandling
Sparebank1 logo

Kiosk hele dagen med grillmat, frukt, kaffe, is og kake
Ringerike FIK har kiosk med salg av frukt, grillmat, kaffe, kake, brus og is og vi tar imot Vipps og kontanter.
Ringerike Friidrett har Vipps nr. 533409 – skriv det ned.

Oppvarming i Schjongslunden og motsatte langside
Det er rikelig med gressbaner rundt stadion. Schjongslunden byr på fin avmerket sti (merket hver 200 m) langs elven for en passende oppvarmingsrunde i grønne omgivelser. Dette er på løypen til Schjongstesten (1700 m i kontrollmålt løype) som arrangeres 22. september.

Sjekk ut løypekart her

Dette er også mulig med oppvarming på langsiden motsatt tribunen når det ikke løpes 600, 800 og 1500 m.

Startlister
Henges opp utenfor sekretariatet ved tidtakerbua (i Nordenden av stadion).

Når det gjelder 100 m og 200 m er heat basert på resultater i statistikken.

Resultatformidling
Henges opp utenfor sekretariatet ved tidtakerbua (i Nordenden av stadion). Vi er ikke sikre på om vi får anledning til å publisere resultater online på dagen, men skal gjøre vårt til å publisere resultater raskt på stevnedagen.
Det vil bli satt opp resultatskjerm ved tidtakerbua og målfoto vil bli publisert.

Opprop
10 min før start ved øvelsesstedet (ingen avkryssing, bare startnummer på lange løp. Startnummer kan hentes i kiosken i god tid)

Det kan forekomme kollisjoner for enkeltutøvere som er påmeldt i mange øvelser. Gi beskjed hvis du ser at noen blir problematisk for deg og dine.

Dommerne er fleksible med tanke på forsøkene i tekniske øvelser.

Forsøk tekniske øvelser
Rekrutter – 12: 4 forsøk
Fra 13 år: 6 forsøk

Parkering
er gratis på området rundt AKA stadion og i Schjongslunden.

Startkontingent
kr 110,- pr. start. Etteranmelding kr 150,- ( I utgangspunktet tar vi ikke påmeldinger i etterkant)

Kontingenten betales til kontonummer: 2280 08 25672 mrk rfikstevne2019+klubb eller navn.

Kontakt oss:
Epost: info@ringerikefik.no
Facebooksiden til arrangementet: https://www.facebook.com/events/2272962709486945/

Stevneleder: Nils Julius Olsen, tlf. 975 22 240
Sekretariat: Stine Alme, tlf 907 86 976 og Heidi Melbye, tlf. 992 37 125
RFIK leder og Smittevernsansvarlig: Nickolass Jensen, tlf. 400 43 101 (er i tidtakerbua under stevnet)

Påmeldingsfrist er 8. september.
Etterpåmelding er i utgangspunktet ikke mulig.
Betaling av etterpåmeldingsgebyr foregår via Vipps.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.