Vi trenger alltid hjelp fra frivillige! Vi er ikke så mange i klubben, og det er viktig at vi voksne deler på oppgavene, slik at barna våre, får gode opplevelser. Hvis du har lyst å hjelpe gir du beskjed her. Til treningsstevner trenger vi minst to dommere som og 10 hjelpere, samt to tidtakere og en starter. Ved Høststevnet 8. september september trenger vi minst det dobbelte. Alle nye hjelpere vil bli satt sammen med en erfaren hjelper som forklarer hva det går ut på.

Dugnadsoversikt er oppdatert 15/5 2019

Før sommerferien:

Hva Treningsstevne Skolestafett Treningsstevne Klubbhelg Dugnad Tour of Norway Treningsstevne Bootcamp Hønefoss
Antall som vi behøver 12 12 12 3 4 12 10
Antall som er skrevet opp 12 6 8 2 2 8 5
Når 8.mai 22.mai 22.mai 24. – 26. mai 2.jun. 12.jun. 22.jun.

 

Etter sommeferien:

Hva Treningsstevne RFIK Høststevne Treningsstevne Klubbkveld
Sesongavslutning
Antall som vi behøver 12 16 12 3 5
Antall som er skrevet opp 5 5 5 0 3
Når 21.aug. 8.sep. 18.sep. 4.okt 18.nov
Fields marked with an * are required