Utlysning aktivitetslederstillinger i Ringerike Friidrettsklubb

Friidrettsskole i Hønefoss /Idrettsleker

Ringerike FIK opplever både god vekst og at våre ungdomstrenere som nærmer seg eksamener må prioritere studiearbeid fremfor treningskvelder. Marcus André Gustavsen Nysveen er oppnevnt til rekrutt trener og ansvarlig for RFIKs friidrettsskoler i 2020. Vi er på jakt etter dere som vil hjelpe Marcus og ta vare på rekrutter og barna på friidrettsskolen.

Vi trenger følgende stillinger besatt fra januar 2020 og søker derfor:

 • 2 aktivitetsledere for gruppen 6-10 år (rekrutt trener assistent)
 • 10 aktivitetsledere for gruppen 6-12 år (Feriejobb under friidrettsskole i Påske, sommer og høstferier)

Ringerikefriidrettsklubb er en klubb med lange tradisjoner som ble etablert i 1963 som nå har en voksende barne- og ungdomsavdeling som krever oppfølgning fra flere engasjerte voksne og ungdommer.
De fleste av våre medlemmer deltar på trening først og fremst for å møte venner og for å ha det gøy.
Vi ønsker å være i stand til å kunne ivareta både de som ønsker og satse og de som liker å trene for å trene. Derfor trenger vi flinke og engasjerte trenere og aktivitetsledere som ønsker å være med på å utvikle klubben og samtidig selv ønsker å utvikle seg ungdomsleder og person.

I arbeidet som aktivitetsleder er noen av arbeidsoppgavene som følger (ikke utfyllende): 

 • Planlegge og gjennomføre ukentlige treningsøkter sammen med rekrutt trener, basert utøvernes forutsetninger.
 • Gjennomføre ukentlige treningsøkter med fokus på lek, mestring og oppbygging av et inkluderende miljø. 
 • Registrere oppmøte og holde god foreldrekontakt
 • Være tilstede på avtalte stevner som støtte til utøvere og foresatte. 
 • Delta på klubbkvelder og informere om det sosiale og sportslige arbeidet. 
 • Pedagoisk tilgang til oppgaven og barna er viktigere enn sportslig tilgang
 • Rapportere til leder 

Vi søker deg som er over 15 år. 
Vi ønsker trenere med god erfaring med barne- og ungdomsfriidrett, med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

NFIF-kurs eller utenlandske trenerkurs er en fordel.

For aktivitetsledere 6-10 år er det ønskelig at kurset Friidrett for barn er gjennomført. Vi tilbyr dette kurset gratis til deg som har et brendende ønske å bli aktivitetsleder.

Det er mulig å søke på flere aktivitetsledere jobber samtidig da det ikke er overlappende arbeidstider.

Arbeidstid

Aktivitetsleder rekrutt: Sirka 1,5 timer pr. uke på mandager fra 16.45 til 18.15.
Aktivitsledere på friidrettskole: 9-16 på hverdager i Påskeferie og i to uker av sommerferien, uke 26 og uke 32.

Det må beregnes litt ekstra tid i forbindelse med helgestevner. Vi søker derfor deg som har anledning til slikt. Kjøring samt diet og evt. overnatting i forbindelse med arrangement dekkes av klubben.

Godtgjørelse

Ytes etter klubbens satser.
Vi ber søkere om å sende en søknad med en god begrunnelse. Merk om du ønsker å søke på rekrutt trener assistent stilling eller aktivitetsleder på friidrettsskolen. Du kan søke på begge deler samtidig.
Vi vil foretrekke å benytte samme aktivitetsledere på Påskefriidretsskolen som på sommer friidrettsskolen der det er mulig.
Tilknytning til Ringerike Friidrettsklubb er en fordel, men ikke et krav. dokumentert erfaring med barn og aktivitetsledelse i aldersgruppen kan oppveie.

Søknad med relevant CV sendes til ringerike.friidrett@gmail.com  

Frist for søknad som rekrutt trener assistent: 13.01.2020. 
Frist for søknad som aktivitetsleder på friidrettsskolen: 27.01.2020.
 

For spørsmål om stillingene kan følgende kontaktes: 

Nickolass Jensen, leder – 40043101
Stephan Knestang, sportslig leder 45252746Innendørs friidretthall eller flerbruksanlegg på Ringerike?

Dette er en utdyping av artiklen som var på trykk i Ringerikes blad papirutgave 3. januar og på Ringblad.no, 2. januar 2019.

Last ned prosjektbeskrivelsen for Ringerike Atletix Arena, en regional friidretshall.

Ringerike Friidretssklubb har i dag ikke noe anlegg som dekker de mest basale behov for tidssvarende og adekvate treningsforhold året rundt. Om vinteren trener klubbens ungdomsutøvere med base i Ringerikshallen, der vi har en handballhall, isglatte stier og veier rundt hallen, en 4 meter bred og 50 meter lang løpebane og en nedlagt Squashhall som treningsarena.

Vi utnytter dog dette så godt vi kan og har planer om utvikling av klubb og fasiliteter i perioden 2020-2025 der vi satser på å ha ferdig et nytt innendørs friidrettsanlegg på Ringerike.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Hønefoss Arena mottok tippemidler som tilskudd til friidrettsanlegg ved å anlegge en 75 m løpestripe i et gangareal, som det er helsefarlig og invaliderende å ta i bruk for en vanlig friidrettsutøver. Dette er i mild forstand et utrykk for dårlig planlegging, og groft antydet på grensen til triksing med støttemidler.

Friidrettsklubben har i dag ikke tilgang til anlegg som kan benyttes til avvikling av arrangement i 6 måneder av året.

Dette går ut over både rekrutteringsevne, fastholdelse og muligheter for å skape samlende aktiviteter året rundt. Det svekker konkurranseevnen til klubben.

Dette er en problemstilling som Ringerike Friidretssklubb deler med de nærmeste friidrettsklubber i nabokommunene, der andre idretter har første prioriteter rundt anlegg. Klubben ønsker et anlegg som kan benyttes ofte og deles med andre lag.

Mange i klubben har lenge drømt om et friidrettsanlegg i Schjongslunden, men ser at det vil komme i konflikt med de som ønsker å bevare de grønne områder og især fotballen, med mindre man tenker meget stort og lager en hall slik som Bærum Idrettspark.

Derfor er vi også positive til plassering enten i Hovsmarka som av Ringerike Idrettsråd er pekt på som kommunens mest sannsynlige førstevalg, eller alternativt på Eggemoen der en tverrkommunal flerbrukshall kan bli utviklet som en del av et større rekreativt tilbud med tilgang til turstier, utendørs treningsfasiliteter og god infrastruktur i samarbeide med Jevnaker kommune.

Det er fire viktige rammevilkår som må dekkes for at det kan kalles en friidrettshall

1. Det må være minst fire baner og 200 meter med doserte, permanente svinger.

2. Alt tungt, fast utstyr som stav- og høyde-utstyr må stå permanent ute.

3. Det må være ni meter over stav og permanente kasttreningsmuligheter.

4. Hallen måtte kunne romme 1000 tilskuere for å huse norske mesterskap med alle disipliner.

Anlegget skal følge International Association of Athletics Foundation (IAAF-manual) samt overholde bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013.

For at hallen skal være attraktiv for RFIK må følgende være tilstede:

 • 1 jogge- og oppvarmings bane på utsiden
 • 60 m med 6-8 sprintbaner
 • 2 stk. lengde/tresteg baner med sand grop for trening
 • Mulighet for flerbruksflate for ballspill (ikke handball pga. klister).
 • Det bør legges inn en 100 m bane som kan benyttes til friareal for andre idrettsgrener utenfor friidrettens kjernetid (det er ganske få i Norge så en slik vil kunne øke mulighet for å avholde arrangement og tiltrekke brukere)
 • Styrketreningsfasiliteter/treningsrom må være integrert i bygget
 • Lager og utstyrsrom som kan låses
 • Sekretariat og tidtakeranlegg bekvemt plassert med god oversikt over anlegget
 • Garderober, toaletter, sosialt rom, tekniske rom/trapp/heis/gangareal
 • Cafe og kiosk fasilitet som kan benyttes av arrangører ved arrangement

Viktige poenger for å kunne dekke grunnleggende behov hos lokalbefolkning:

Hallen bør kunne tas i bruk av enkeltpersoner uten om lag på fastlagte tider, mot betaling for nøkkelkort og tilgang. Dvs. at man bør legge til rette for brukerbetaling overfor de som ikke ønsker å bli med i noen klubb.

Da vil man kunne rette seg inn mot en stor del av regionens andre utøverer og mosjonister, som ikke er en del av de store lag. Dette vil også kunne tiltrekke nye brukergrupper.

Hallen og fasilitetene vil samtidig kunne bli benyttet av handball, hockey, fotball, volley, basket og turn, både til basistrening og testing.

Foreningen Schjongsløpene, Hytteplan sport, Ringblad og Ringeriksmaraton samt OCR Norway, vil også kunne ta i bruk et slikt anlegg og være ivrige brukere ved en plassering i Schjongslunden. Til sammen har disse et par tusen aktive utøvere.

Det finnes derfor argumenter for å plassere et slikt anlegg i Schjongslunden fremfor på andre plasser, slik som Hovsmarka eller Eggemoen.

Det er sannsynlig at en Friidrettsarena i Schjongslunden vil kunne dekke behovet til og tiltrekke flere brukere enn en hockeyhall eller en fotballhall alene vil kunne gjøre det. Samtidig er det viktig å poengtere at antallet av samtidige aktive brukere som trener i en friidrettshall, uten problemer kan komme over 100 personer (basert på observasjoner fra treningsleir i Fiidrottens hus i Gøteborg i 2018 og Bærum Idrettspark, Supersamling 2019). Dette betyr at en friidrettshall vil ha større kapasitet en en del andre planlagte arenaer i regionen.

Men RFIK ønsker ikke et slikt anlegg i Schjongslunden, hvis det skal gå på bekostning av forholdet til aktører som har andre planer og ønsker for Schjongslunden, eller hvis dette vil gå på bekostning av eksisterende grønne arealer.

Friidretten ønsker dog mulighet for å kunne bygge sitt eget miljø på et begrenset område med både utendørs og innendørs anlegg og på den måte bygge seg sterkere sammen med andre lag og organisasjoner.

Ettersom Ringerike i forveien er kjent som Norges løpsregion nummer en med både Hytteplanmila, Eggemomila og Ringeriksmaraton samt diverse mosjonsløp slik som Schjongsløpene og løp i Nordmarka, så er dette ikke bare luftslott, men det er et konkret forslag til tiltak som vil forsterke regionens tilbud og  kjente styrker og profil.

Vi vet fra andre plasser i Norge at man har samlokalisert barnehager og SFO lokaler i friidrettshaller, slik at barna har enkel tilgang til fysiske aktiviteter. For friidretten betyr det at vi vil kunne avholde friidrettsskole langt oftere og ta imot flere barn.

Et smart trekk kunne være å planlegge rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. Da vil man kunne avholde training camps for flere sportsgrener i Hønefoss og derved øke inntekter. Olympiatoppen er sprengt på kapasitet.

Vi er klar over at en slik satsning i Schjongslunden vil komme i konflikt med andre interesser, men samtidig er det viktig å spille inn at friidretten ønsker å ta del i fremtidens prioriteringer omkring anlegg i Ringerike kommune der vi kan ha interesser.

RFIK er derfor i like høy grad åpne overfor lokalisering av friidrettsanlegg i Hovsmarka eller sågar på Eggemoen, i fall dette vil være enklere å ta stilling til og kan speede opp prosessen.

Vi ønsker først og fremst et fungerende anlegg som kan benyttes på vinterstid, mener at det er viktig å få frem hvilke muligheter dette kan gi for andre enn medlemmer av friidrettsklubben. .

Derfor har vi også levert kommunen våre innspill til tiltak som skal bidra til å forbedre bruksarealene for Schjongslunden, slik at området i større grad kommer de lokale beboere til nytte.

3. januar 2019
Nickolass Jensen, RFIK leder
Tlf. 40043101
Epost: info@ringerikefik.no

Ny kretsrekord til Valentin (14) på 60 m

Lørdag 7. desember var det stevne i Nes Arena som ligger på Hvam, litt øst for Jessheim. På Ull Kisas Friidrettstevne, Låvefesten, løp Valentin raskere enn i siste helg på julestevnet i Bærum, der han klokket inn i tiden 7.47 som da var både klubbrekord for RFIK og kretsrekord for 14 åringer. Giffen ovenfor er fra oppvarmingen.

Denne gangen med en litt bedre teknisk utført start, bra reaksjonstid og rask frekvens.

Valentin  har fortsatt en del potensial på sekvensen ut av blokken og på toppfart rent teknisk, så han var veldig fornøyd med tiden.

For det raske underlaget i Nes Arena gir gode tider;)

7.36 ble den offisielle tiden i Nes Arena. Det er ny pers, RFIK klubbrekord og aldersrekord for Buskerud.

Det er faktisk også i topp ti på alle tiders norske aldersrekordliste og bare fem hundredeler fra årsbeste i Norden. Så veldig bra!

Se video nedenfor:

Aktivitet og friidrettsskole for barn i påskeferien 2020

Friidrettsskolen på Ringerike

Ringerike Friidrettsklubb i samarbeide med Ringerike kommune, inviterer til aktivitet og friidrettsskole i påskeferien 2020. Arrangementet vil vare fra mandag 06.04 til onsdag 08.04. Vi tar imot 50 barn i alderen 6-11 år.

Er det snø på Friidrettsbanen så avholdes friidrettsskolen i Ringerikshallen. Alle som melder seg på vil få beskjed..

Påmeldingsfrist: 22. mars 2020

Gå til Påmeldingsskjema

Friidrettsskolen vil vare fra kl.10.00 til kl.16.00 hver dag, og det er aktivitetsledere fra Ringerike friidretssklubb tilstede til enhver tid. (sirka en per 8 barn).

Det er lov for foreldre å følge med fra tribunene. Vi passer på barna og holder dem i aktivitet. Dette er samtidig en super mulighet til å treffe nye venner, og prøve nye utfordringer.

Det vil serveres frukt i pausen, men vi ønsker at barna tar med seg matpakke og drikkeflaske i tillegg.
Klær til å være både inne og ute og skiftetøy er nødvendig.

Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde dine/ditt barn på.

Vi må ha minst 30 påmeldte for å kunne gjennomføre arrangementet, så ikke nøl med å skrive dere på hvis dere har lyst.

Ta kontakt via mail info@ringerikefik.no om du har noen spørsmål.

Gå til Påmeldingsskjema

Deltakergebyr: 750 kr per barn.

Julestevnet i Bærum ga mange perser og tilmed klubbrekorder til Wilma og Anna Birgitte

RFIKs unge utøvere fikk pangstart på friidrettens innendørssesong

Mange personlige friidrettsrekorder på 2019 versjonen av julestevnet i Bærum Idrettspark og hele fem nye klubbrekorder til tre ulike utøvere på samme stevne.

Det ble samtidig oppnådd så gode resultater at det rekker til Tyrvingpoengtabell gull for første gang til både Wilma Hamborg og Anna Birgitte Melbye. Tyrving gull betyr resultater i nasjonalt toppsjikte. Her kommer en kort oppsummering.

Wilma på toppen av pallen på 60 m og 600 m

Dagens «toppen av pallen», resultater var det Wilma Hamborg (11) som sto for ved å ta en dobbel og vinne nåde 60 m og 600 m ganske trygt. Wilma vant begge øvelsene med stor margin.

På 60 m løp hun 8.83 og det gir 1005 poeng og gull på Tyrvingpoengtabellen! Dette er samtidig ny RFIK klubbrekord for både inne og ute tider. Tidligere rekord har stått siden Caroline Røbech Amundsen løp 8.88 på Bislett stadion i 2001. Wilma løp 600 m i tiden 1.52.90 som også er ny RFIK klubbrekord. Tidligere rekord har stått siden 1981 og tilhørte Merethe Helene Aas. 

Anna Birgitte hoppet til klubbrekord

Anna Birgitte Melbye (11) hoppet fantastiske 1,37 i høyde og det gir hele 1022 poeng og gull på Tyrvingtabellen. Dette betyr at også Anna Birgitte har oppnådd en ny RFIK klubbrekord. Høyderekorden for jenter 11 år har stått siden 1978 der Anita Berg hoppet 1,33 m. Anna Birgitte har nå to ulike klubbrekorder, en i høyde og i 60 m hekk.

Valentin med kretsrekord på 60 m og klubbrekord i lengde

Valentin Jensen (14) klarte også å løpe inn til ny pers på 60m med 7.47 og 1075 Tyrvingpoeng. Dette er samtidig ny beste tid i klubben og ny Buskerud aldersrekord. Tiden er den fjerde raskeste tiden på et innestevne i Norge for 14 åringer på alle tiders norske rekordliste. Valentin perset også med 5.60 i lengde, som også er ny RFIK klubbrekord tidligere rekord hadde Marius Nøkleberg med 5.56 og denne hadde stått siden 1987. 

Jevnt og bra konkurranse mellom Iver og Dennis 

Dennis Lukkedal(12) fikk 1.52.92 på 600 m, og ble slått på målstreken av Iver Johan Andreassen-Holm (12) som løp inn til 1.52.76. Begge med nye og veldig gode perser. De løp fornuftig hele veien i årets aller raskeste 600 m heat i G12 klassen i år, der vinneren kom inn på den ganske ekstreme tiden 1.33.77, en tid som gir hele 1137 Tyrvingpoeng.

Personlige rekorder til Joseph og Øyvor

Joseph -Justus Jonas Monteiro (14)  perset også på 60 m med 8.26 og på 200 m med 28.37. Øyvor Audunsdatter Tingleff (12) fikk en fin plassering på kule med 8,39 m og deltok også på 60 m.

Sander Orø Olsen, som bare er 8 år løp en flott 600 m tid, og Yulieth Hagen på 10 år deltok på de fleste øvelser.

Innendørs friidrett frem til Påske

Julestevnet 2019 var en fantastisk pangstart på årets innendørs sesong, og det kommer til å være mange gode muligheter for RFIKs utøvere på de mange innendørs friidrettsstevner som avholdes på Østlandet, frem til Påskeferien begynner.

Husk at Ringerike friidrettsklubb trener mandager og onsdager i Ringerikshallen, og at det er mulig å komme og prøve seg. Barn, ungdom og voksne er velkomne.

Anna Birgitte på høyde
Anna Birgitte på høyde

Wilma og Anna Birgitte
Wilma og Anna Birgitte

Dennis og Iver
Dennis og Iver


Joseph til start på 200 m
Joseph til start på 200 m

Sesongavslutningen 2019 i ord og bilder

Tradisjonen tro var det sesongavslutning den tredje mandagen i november måned for sesongen som nå er avsluttet.

Her ble det spist kake og delt ut gaver og premier, tyrvingnåler av bronse, sølv og gull samt trekamp pokaler og klubbrekord pokaler. Vi takket også våre flinke trenere og tok avskjed med noen snille rekrutt trenere.

Vi takket Hytteplan og Sparebank1, som er våre hovedsponsorer og gavesponsorene: Fuel of Norway, Glade Hjul og Bilia.

Samtidig minnet vi om at alle foreldre skal gå inn og fortelle når de kan hjelpe til med helgedugnad + stevne til neste år.
Følg denne lenken og vær med å bestemme.

Vi nevnte også at nettbutikken med RFIK klubbklær er åpen så besøk denne siden for å se hvordan du kan kjøpe RFIK klær innen 23. november.

Årets RFIK rekrutter og RFIK jente og gutt

Styret har bedt trenerne om innspill og nominasjoner og følgende utøvere er valgt.

Årets Rekruttjente: Thea Elisabeth Alme. Årets Rekruttgutt: Noah Gøtestam

Årets Rekrutt Jente: Thea Elisabeth Alme

Thea er en blid og fornøyd jente som alltid møter opp på trening med masse energi. Hun holder humøret oppe i gruppa og er engasjert. I løpet av hennes tid hos oss har hun utviklet seg og vist fremgang i alle øvelser. Dette har hun vist både på trening og på stevnene hun har deltatt på. Hun blir med på alt og møter alltid opp på både stevner og treninger med et smil om munnen. Vi er utrolig glade for å ha henne i rekruttgruppa vår.

Årets Rekrutt Gutt: Noah Gøtestam

Noah en stille og forsiktig gutt, som alltid hører etter og følger med. Han deltar på alt på trening og er alltid like blid. I tillegg stiller han opp på stevner og utmerker seg spesielt på flere øvelser. Han er flink til å møte opp på alt og leverer gode resultater. Vi er utrolig glade for å ha ham med i rekruttgruppa vår og utvikle hans ferdigheter enda mer.

Årets RFIK jente: Anna Birgitte Melbye og årets RFIK gutt: Joseph-Justus Jonas Monteiro

Årets RFIK Gutt: Joseph-Justus Jonas Monteiro

Joseph har vist mye mer fokus i år, og vi ser tegn på utvikling. På Tyrving tabellen har han gått fra bronse til sølv, men prisen som årets gutt handler i høy grad om at vi her har med en ung mann som faktisk viser oppmerksomhet til de rundt seg på en måte som ikke så mange andre i RFIK gjør. Han er positiv og livlig gutt som skaper mye latter og humør.

En av de som er ofte på trening og som deltar på treninger utenom vanlige treningskvelder.
Han stiller nesten alltid opp som treningspartner selv om han igjen og igjen må se seg slått av jevnaldrende. Dette er ikke noe som er helt enkelt for en tenåring. På stevner og arrangement med andre klubber er han den som snakker med flest fra andre klubber, og sprer latter og godt humør.

Årets RFIK jente: Anna Birgitte Melbye

Klubben har flere jenter som er aktive og som deltar jevnlig på stevner, vanlige treningskvelder og fellestreninger utover vanlige kvelder. Noen få som deltar på mange stevner og i mange ulike øvelser. I år går prisen til en jente som har utviklet seg enormt i løpet av sesongen. Hun er alltid er blid og smilende på trening og er ikke er redd for å prøve mange forskjellige øvelser. Hun har deltatt på både trening i sommerferien, og på fellestreninger på andre tidspunkter. Hun er også den av jentene som har flest registrerte starter og øvelser i år, med stor margin. Hun ble kretsmester i tre øvelser og har pallplasser fra alle stevner hun har deltatt på i år. Hun har årets raskeste 60 m hekk i klassen sin, som også er ny RFIK klubbrekord (gikk fra 12.20 til 11.03) og er vinner av jentenes trekamp med en av de høyeste poengskårer som klubben har hatt noensinne. Det var ingen tvil hos trenere og styret om valget av årets RFIK jente.

Trekampen

Det ble tildelt pokaler til de som fikk mer enn 2000 poeng.

Jenter

Navn Løp Hopp Kast Sum
1. Anna
Birgitte
Melbye
60m hekk (975 p) Høyde (970 p) Kule 2 kilo (935 p) 2880
2. Øyvor
Audunsdatter
Tingleff
60m
(638 p)
høyde (820 p) kule 2 kilo (834 p) 2370
3. Ella
Hansen
Rokstad
60m
(595p)
Lenge (790p)  Kule 2 kilo (863p) 2248
4. Yulieth
Hagen
60m
(538 p)
høyde (760 p) kule 2 kilo (733 p) 2031

       
Yulieth, Ella, Øyvor, Anna Birgitte

Gutter

  Navn Løp Hopp Kast Sum
1. Valentin
Jensen
60m G13 (1094 p)
100m G14 (1083)
Stille
lengde
(945 p)
Kule G13
(848)
Spyd G14 (842)
2887
/2872
2. Mindor
Jensen
60 m
(981p)
Lengde
(848p)
 kule
(734 p)
2553
3. Petter
Sjøvåg
60 m
(808 p)
Lengde
(759 p)
Liten ball (539 p) 2106
Valentin vant trekampen for RFIK gutta og fikk 6 klubbrekorder i løpet av sesongen.

Klubbrekorder 2019:

Viljar Kjølstad Wikjord
G13: 60 m hekk, 76,2 cm) inne, 9,56
G14: 60  hekk (84) inne, 9,43
G14: 80 m hekk (84 cm), 12,52
G14: 200 m hekk (76,76cm), 30,76

Anna Birgitte Melbye
J11: 60 m hekk, 11,03.

Valentin Jensen

G13: 60 m 7,65 (desember 2018)
G13: 200 m, 25,52 (desember 2018) )
G14: 60 m, 7,54
G14: 80 m, 9,77
G14: 100 m, 11,86
G14: 200, 25,04

RFIK leder Nickolass Jensen og Mads Orø Olsen som var eneste RFIK utøvere som vant NM i 2019. Mads ble U23 Norgesmester i Halvmaraton.

Nåler ut fra Tyrvingtabellen

Fotogalleri

Dette skjer i november og desember for RFIK ungdommer

Dette skjer i november og desember ut over vanlig trening.

Last ned og heng opp hjemme (nå med riktig årstall)

Lørdag 9/11: Fellestrening i Bærum Idrettspark, oppmøte i kafeen kl. 11.45. For 10 år og opp. Felles lunsj etterpå.

Lørdag 16/11: Fellestrening i Søndre Land Hallen, kl 12 , sammen med Søndre Land Friidrett. For 11 år og opp. Felles lunsj etterpå.

Mandag 18/11: Sesongavslutning på Statens Kartverk, i kantinen (trening utgår og vi oppfordrer til å ta med kake og kaffe, sjekk Facebook i arrangementkalenderen og gi beskjed).

Lørdag 30/11: Julestevne i Bærum Idrettspark, fra 10 år og opp. (derfor fellestrening neste helg; for å bli kjent med hallen).

Lørdag 7/12: Låvefest i Nes Arena, fra 6-9 år og opp til senior klasser. HEr er det også stafett!

Lørdag 14/12: Fellestrening kl. 12-15 med lunsj etterpå (sted ikke besluttet).

Se og bokmerk http://ringerikefik.no/stevner-og-aktiviteter/ for utfyllende info om 2020 aktiviteter.

Treningstider fremover:

Rekruttene trener mandag 17.00 -18.00.
Alle møter opp klar til å jogge ute presis klokken 17.00 medmindre det gis beskjed om annet på Facebook. Det er tre rekrutttrenere, Vilde, Maren og Marcus. De rekrutttrenere som er der kl. 17.00 vil ta rekruttene ut.

Eldste gruppe trener nå mandag 17.30 – 19.30 og onsdag 18.00 – 20.00.
Oppmøte og klar til oppvarming med sko på fra start. De som ikke løper ut har selv ansvar for oppvarming inne.

Kasttrening
Trener Terje har tilbudt seg å ta kast trening fast på fredager og mandager (17.00-18.30). Så kom på trening og gi beskjed, eller ring Terje på tlf for en avtale.

Torsdagstrening for løpegruppa
Løpegruppen avtaler tid og sted for trening torsdag mellom seg, eller trener på egen hånd.
Stephan Knestang er trenerkontakt og veileder for løpegruppa, men deltar ikke på torsdagsøkten.
Sprintere, kastere og yngre utøvere holder fri torsdag.

Fredagstrening kl. 17-19 etter avtale
Foregår bare etter avtale med trener og bare hvis det er minst to som har gitt beskjed onsdag, fordi det skal være moro. Dess flere dess mer moro for de som liker å trene mye. Det blir teknisk løpstrening, hekktrening og styrkettrening i tillegg til kasttrening på fredager hvis oppmøte. Vi har tre trenere som gjerne vil møte opp, men ikke til en tom hall.

Styrke og spensttrening i Squashallen
Det er mulighet for styrke og spensttrening i Squashhallen fra 16.00 til 22.00 på hverdager samt i helgen fra 10.00 til 21.00. Alle medlemmer over 16 år som har blitt godkjente brukere av trenere kan få tildelt nøkkel og trene på egen hånd eller i grupper. Foresatte og familiemedlemmer kan låne nøkkel. Det er depositum på 100 kr på nøkkel.

Fokus på rutiner – hjelp dine barn og trenere med å få mer tid til moro og sørg for at mobilen alltid er i vesken under trening.
I eldste gruppen sliter vi litt med at det er flere som har tillagt seg dårlige vaner og praktisk tatt aldri er klar når treningen starter, selvom de har vært i hallen lang tid før treningsstart. Det er uheldig. Snakk litt med ditt barn hjemme og spør hva de tenker om det. Hvis ditt barn ikke selv klarer å bli klar til trening på de tidspunktet som er avsatt så håper vi at du som foresatt kan hjelpe ditt barn til å bli klar.

Vi vil helst bruke mye tid på det som er moro og mindre tid på venting.

Sesongavslutningen 18/11 på Kartverket
Er for alle medlemmer med familie, med noen faste ritualer, utdeling av tyrvingpoeng, årets RFIKere, trekampresultater og årets beste resultater, samt kake, saft og kaffe som vi håper alle kan bidra med å sørge for det blir nok av. Ikke treningsklær den dagen.


Lurer du på noe eller kan ta med kake så legg igjen en beskjed i Facebook gruppa vår: https://www.facebook.com/groups/429901573727210/

Treningstider og steder i vintersesongen 2019-2020

Ringerikshallen, Hovsmarkveien, 3515 Hønefoss, Norge

Treningstider i Ringerikshallen resten av sesongen 2019 og innesesongen 2020

Bemerk at 18. november er det sesongavslutning i Kartverkets kantine kl. 18.00. Trening utgår denne dagen.

Rekruttene trener mandag 17.00 -18.00.
Alle møter opp klar til å jogge ute presis klokken 17.00 medmindre det gis beskjed om annet på Facebook. Det er tre rekrutttrenere, Vilde, Maren og Marcus. De rekrutttrenere som er der kl. 17.00 vil ta rekruttene ut.

Eldste gruppe trener nå mandag 17.30 – 19.30 og onsdag 18.00 – 20.00.
Oppmøte og klar til oppvarming med sko på fra start. De som ikke løper ut har selv ansvar for oppvarming inne.

Kasttrening
Trener Terje har tilbudt seg å ta kast trening fast på fredager og mandager (17.00-18.30). Så kom på trening og gi beskjed, eller ring Terje på tlf for en avtale.

Torsdagstrening etter avtale
Ellings løpegruppe møtes på avtalt sted og trener torsdag.
Sprintere, kastere og yngre utøvere holder fri torsdag.

Fredagstrening kl. 17-19 etter avtale
Foregår bare etter avtale med trener og bare hvis det er minst to som har gitt beskjed onsdag, fordi det skal være moro. Dess flere dess mer moro for de som liker å trene mye. Det blir teknisk løpstrening, hekktrening og styrkettrening i tillegg til kasttrening på fredager hvis oppmøte. Vi har tre trenere som gjerne vil møte opp, men ikke til en tom hall.

Ekstra treninger:

Lørdag 9/11: Fellestrening i Bærum Idrettspark, oppmøte i kafeen kl. 11.45. For 10 år og opp. Felles lunsj etterpå.

Lørdag 16/11: Fellestrening i Søndre Land Hallen, kl 12 , sammen med Søndre Land Friidrett. For 11 år og opp. Felles lunsj etterpå.

Lørdag 14/12: Fellestrening kl. 12-15 med lunsj etterpå (sted ikke besluttet).


Fotogalleri fra Sparebank1Lekene 2019 – fra plassen

Ringerike Friidrett stevnemaskot

Har du bilder eller fotos fra stevnet så del dem gjerne med oss. Send en melding til info@ringerikefik.no