Innkalling til årsmøte i Ringerike Friidrettsklubb

RFIK-Styret innkaller herved til årsmøte i Ringerike Friidrettsklubb.

Årsmøtet avholdes den 13. mars kl. 18.30 i klubblokalet til RFIK i Schjongshallen, Ringeriksgata 11, 3503 Hønefoss. Det blir servert kaffe og litt frukt og kake.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. februar til ringerike.friidrett@gmail.com.

Viktig:
Vi har bruk for nye styremedlemmer som har lyst å være med på å utvikle klubben til en åpen, morsom, varm, trygg og inkluderende møteplass for ungdommene våre, uansett forutsetninger og ambisjoner.
Kontakt Hanne Gaarud eller Jørn Stavik som sitter i valgkomiteen. Kanskje de kontakter deg!

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på ringerikefik.no/arsmote-2018/ (denne siden).

Foreløpig saksliste:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
  2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
  3. ÅRSMELDING FOR 2017
  4. REGNSKAP FOR 2017
  5. INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET
  6. HANDLINGSPLAN FOR 2018
  7. MEDLEMSKONTINGENT
  8. BUDSJETT 2018
  9. Behandle RFIKs organisasjonsplan.
  10. VALG

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av i RFIK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

På vegne av RFIK styret

VH Nickolass Jensen, RFIK leder

Tlf. 40043101 (epost: ringerike.friidrett@gmail.com)