Innkalling til årsmøte i Ringerike Friidrettsklubb

RFIK-Styret innkaller herved til årsmøte i Ringerike Friidrettsklubb.

Årsmøtet avholdes den 13. mars kl. 18.30 i klubblokalet til RFIK i Schjongshallen, Ringeriksgata 11, 3503 Hønefoss. Det blir servert kaffe og litt frukt og kake.

Endelig saksliste:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
 2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
 3. ÅRSMELDING FOR 2017
 4. REGNSKAP FOR 2017 – Se vedlegg RFIK resultatrapport – (2017)
 5. HANDLINGSPLAN FOR 2018  – Se vedlegg RFIK Handlingsplan 2018
 6. MEDLEMSKONTINGENT
  Innkommet forslag om økning i medlemskontingent for seniorer:
  A) Fra 200 kr. til 600 kr. per år.
  B) Fra 200 kr. til 800 kr. per år
  C) Fra 200 kr. til 1000 kr. per år (Inkl RFIK t-shirt/singlet)
  Begrunnelse for forslaget: Klubben ønsker å stimulere til at aktive voksne utøvere deltar på trening sammen med klubbens ungdommer og bidrar til et godt og inkluderende miljø der samhold er i fokus. Vi ønsker å kunne legge til rette for at klubbens seniorutøvere skal kunne reise på minst fire løp per år og og få dekket startutgifter. Ved å øke kontingenten søker vi å inspirere og oppfordre til større deltakelse i felles aktiviteter samt medeierskap og -ansvar. Ettersom en stor del av klubbens seniorutøvere i de seneste år har blitt avbildet i medier og på fotos uten RFIK drakt eller andre synlige kjennetegn på tilhørighet til klubben, mener forslagstiller at bruk av klubbdrakt samtidig skal være obligatorisk ved løpsdeltakelse i regi av klubben. Dette er en måte å løse dette på, som samtidig senker den administrative byrden for klubbens leder og kasserer.
 7. Opprettelse av piggskobank for alle RFIK medlemmer
  Utfra en målsetning om at klubben skal kunne låne ut piggsko og klubbdrakt til alle som deltar på stevne første gang, så bør klubben kunne oppfordre alle gamle medlemmer om å donere minst et par sko til klubben. I tillegg skal klubben supplere opp med innkjøp av sko i alle størrelser fra 37 til 44. Dette handler om at terskelen for å delta på stevne skal være lav for både foresatte og utøvere. Årsmøtet bestemmer omfang av innkjøp.
 8. Presentasjon av prosjekt ny regional friidrettsarena på Ringerike med byggestart 2019-2020 og ferdigstilling 2021-2022. – Se vedlegg RFIK Friidrettsarena Ringerike 2018
 9. BUDSJETT 2018
 10. Behandle RFIKs organisasjonsplan.
 11. VALG av styremedlemmer og valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av i RFIK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

På vegne av RFIK styret

VH Nickolass Jensen, RFIK leder

Tlf. 40043101 (epost: ringerike.friidrett@gmail.com)