Årsmøte 2019

RFIK-Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 6. mars kl. 18.00 i Ringerikshallen. Ta gjerne med litt kaffe, frukt og kake.  Vi forsøker å holde møtet i hallen mens treningen pågår for å få så mange som råd med på møtet, som vi håper blir raskt og effektivt.

Viktig: Styret har bruk for en ny kasserer og to nye menige medlemmer, gjerne et par rekruttforeldre som kan delta med gode innspill til videre klubbutvikling/drift. Dette er ikke en kaffeklubb der vi møter oss flate. Først og fremst en forum for raske, gode beslutninger. Har du lyst kan du gjerne gi RFIK leder beskjed med en gang. Potsensielle kandidater vil bli kontaktet av valgkomiteen før årsmøtet.

Foreløpig saksliste:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsmelding 2018
Regnskap 2018 med revisors beretning
Fastsette medlemskontingent
Handlingsplan 2019
Budsjett 2019
Behandle organisasjonsplan
Valg av styremedlemmer og valgkomite.
Behandle innkomne saker og forslag

Forslag til saker sendes på epost til ringerike.friidrett@gmail.com senest 20. februar.
Endelig saksliste publiseres på ringerikefik.no/aarsmote-2019/ senest 27. februar.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av i RFIK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Årsmøtet er varslet via Ringblad: https://www.ringblad.no/vis/kalender/events/36617182 og via Facebook.

Velkommen til årsmøte!

Har du forslag til saker og punkter til årsmøtet kan du sende dem inn i skjemaet nedenfor.

Fields marked with an * are required